Начало / Новини / Новини и събития / Лекции на полярна тематика бяха изнесени на научен семинар в Биологическия факултет

   
Лекции на полярна тематика бяха изнесени на научен семинар в Биологическия факултет

В Биологическия факултет на Софийския университет се проведе поредният научен семинар, в рамките на който бяха изнесени две лекции на полярна тематика. Лектори бяха проф. д-р Нешо Чипев от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и доц. д-р Любомир Кендеров от Катедра „Обща и приложна хидробиология“ към Биологическия факултет на Алма матер.

На семинара присъстваха проф. Христо Пимпирев, преподаватели и студенти от Биологическия факултет, гости. Те бяха приветствани от председателя на научния семинар на Биологическия факултет проф. Даниела Симеоновска-Николова.

1

В своята лекция на тема “Български биологични изследвания в Антарктика – началото" проф. Чипев обърна внимание на произхода на името на Антарктика, на географската особеност на ледения континент и на мястото, където е разположена българската база. Той разказа за зараждането на идеята да се правят изследвания и експедиция на Южния полюс. Проф. Чипев припомни и първите стъпки на ледения континент и поставянето на основите на българската база на остров Ливингстън. В спомените се включи и проф. Пимпирев, който изрази радостта от младите учени последователи и подчерта, че основните изследвания са свързани с науките за земята – геология, геофизика, както и с биологическите науки.

2

Бяха показани снимки, разкриващи етапите на изграждането на базата, както и отношението на местното население - пингвините, които любопитно надничат в помещението на българите. През 1996 г. е започнат и строежа на новата постройка.

Проф. Чипев обърна специално внимание на научната работа на първите екипи, работили на ледения континент и разказа за изследваното биоразнообразие. По думите му, биоразнообразието на наземните екосистеми е ниско, но много специфично, а в морето няколко групи са с изключително високо разнообразие. Животът е на границата си.

3

Проф. Чипев говори за изследванията, правени от първите български учени, работили на континента, като те били насочени към изучаването на разнообразието, таксономията, екологията и адаптациите на живите организми от различните местообитания. Проф. Чипев разказа и за микробиологичните изследвания, изследванията на водораслите, на лишеи и мъхове, както и за други изследвания. Той обърна внимание и на учените, участвали в експедициите.

7

Доц. д-р Любомир Кендеров от Катедра „Обща и приложна хидробиология“ към Биологическия факултет на Алма матер говори по темата "Полярна морска биология: моето участие в XXVII българска антарктическа експедиция". Той разказа за своето пътуване до полярната българска база и за работата на острова. Доц. Кендеров обърна внимание на животинските видове, с които се срещнал там и с чувство за хумор разказа за двойка кафяви морелетници, любопитните пингвини и за тюлените.

По думите му, от всичките 17 вида пингвини седем са постоянно обитаващи Антарктика. С помощта на снимков и видео материали той запозна присъстващите с някои от видовете и техните особености и навици.

4

В лекцията си доц. Кендеров обърна внимание някои птици, които са доста разнообразни по вид - буревестници, албатроси, морелетници, корморани и други, антарктическа рибарка и други. Особен интерес предизвика и разказът му за тюлените, които в ледения континент са шест вида, наблюденията му за китовете, както и цялата научна дейност на българските учени по време на експедицията.

8

Лекцията на доц. Кендеров е по проект № 80-10-244/31.08.2018г.“Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред българската полярна база на о-в Ливингстън“, Финансиран по програма „Полярни научни изследвания“ – 2018“, СУ, БАИ.

1122

Научният семинар на Биологическия факултет е сбирка на академичната колегия, на която се изнасят академични лекции на колеги, преминали през процедура за хабилитиране ("доцент" или " професор") през последната или настоящата академична учебна година. Лекции изнасят гости на Факултета от чужбина, поканени колеги от други университети или институти на БАН, докторанти от БФ и изявени студенти.