Начало / Новини / Новини и събития / Климентови четения за млади изследователи

   
Климентови четения за млади изследователи

В Софийския университет започнаха традиционните Климентови четения за млади изследователи, организирани от Катедра „Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски филологии. Те се провеждат за деветнадесети път и тази година са посветени на 130-годишнината на Софийския университет.

Проф. дфн Татяна Славова от Катедра „Кирилометодиевистика“ поздрави колегите си с добре дошли и посочи, че Климентовите четения вече са излезли от ученическата възраст и навлизат в едно още по-хубаво време – студентството: „По-хубаво, казвам, защото все по-осъзнато и все повече неща започват да предизвикват интерес“. Тя изрази радостта си да види толкова много млади хора в залата и отбеляза, че четенията са замислени като интердисциплинарни и затова винаги е имало много широко изследователско поле. По думите й, това се вижда и от програмата, която включва доклади от литературоведи, изкуствоведи, историци, лингвисти. Проф. Славова благодари на екипа, който организира събитието начело с доц. Атанасова и пожела успех, ползотворна работа на научния форум.

1

Участниците бяха поздравени и от заместник-декана на Факултета по славянски филологии проф. Гергана Дачева, която благодари на колегите си от Катедра „Кирилометодиевистика“ за поканата да открие тези особено ценни за Факултета Климентови четения за млади изследователи. Тя отбеляза, че тази традиция показва медиевистичното усърдие и търпение на колегите от катедрата и ги поздрави за желанието им да включат младите хора и да им дадат поле за изява. Според нея тези четения са хубав празник в празниците на 130-годишния юбилей на Софийския университет. Проф. Дачева изрази надеждата си научния форум да продължи и в бъдеще, да участват млади колеги и пожела ползотворна работа и успех.

2
3