Начало / Новини / Новини и събития / Катедра „Стопанско управление“ отбеляза 25+ години от създаването си с кръгла маса

   
Катедра „Стопанско управление“ отбеляза 25+ години от създаването си с кръгла маса

В зала 420 на Стопанския факултет се проведе тържествено отбелязване на 25+ години от създаването на Катедра „Стопанско управление“. Катедра „Управление и организация” е създадена през 80-те години на миналия век в рамките на Свободния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. След възстановяването на Стопанския факултет в структурата на Университета, тя се прехвърля към него вече с ново име – Катедра „Стопанско управление“. Днес тя е основно структурно звено на Стопанския факултет.

На събитието присъстваха заместник-ректорът на Алма матер проф. Мария Стойчева, деканът на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски, ръководителят на Катедрата проф. Цветан Давидков, преподаватели от различни катедри на факултета, изследователи и докторанти.

1

Тържеството бе открито от проф. Цветан Давидков, който поздрави присъстващите с празника и изрази радостта си от срещата.

Деканът на факултета доц. Теодор Седларски поздрави всички с празника и отбеляза, че Катедра „Стопанско управление“ е биещото сърце на Факултета. Той поздрави своите колеги за усилията за създаването на монографията Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria и пожела на добър час.

4

Основателят на Катедрата проф. д-р Анастасия Бънкова се върна в спомените си и запозна присъстващите с историята на Катедрата, нейното възникване и възход през годините и изтъкна приноса на изявени преподаватели от Стопанския факултет – визионери, с нюх към новото и модерното, които допринасят със своята отдаденост за развитието катедрата.

Тя отбеляза, че през 1990 г. се създава Стопанският факултет и още през учебната 1990/1991 г. са посрещнати първите студенти в специалност „Икономика“, а през следващата учебна година – и в специалност „Стопанско управление“.

3

Проф. Бънкова подчерта, че Факултетът предлага най-новото и модерно знание, отворен е към света и работи с много чужденци, възпитава студенти, граждани на света, знаещи поне два езика. Тя изтъкна успехите на Факултета и подчерта, че доказателство за тях е и мястото на Стопанския факултет в Националната рейтингова система.

Проф. Бънкова пожела на колегите си много вдъхновение и ентусиазъм, воля и сила за упорита работа.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева прочете поздравителен адрес от ректора проф. Анастас Герджиков, в който се посочва, че ръководството на Алма матер оценява високо разностранната дейност на катедрата и нейния принос за възстановяването и развитието на Стопанския факултет, защото стопанските науки са неизменна част от историята на Алма матер още от зората на неговото съществуване.

2

Ректорът подчертава, че през изминалите години катедрата се е доказала като пример на академичен професионализъм в създаването и развитието на конкурентоспособни програми за обучение на бакалавърско, магистърско и докторско равнище, осъществявани съвместно с авторитетни френски и немски университети.

Проф. Герджиков изразява увереността си, че и занапред Катедра „Стопанско управление“ ще бъде пример за високо качество на научната продукция, средище на авторитетни и ерудирани преподаватели и квалифицирани студенти.

В адреса ректорът изтъква още активната роля на Алумни клуба на Факултета, отличните резултати от Националната рейтингова система и успехите на студентите и преподавателите.

5

Тържеството продължи с представяне на монографията Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, посветена на проф. Анастасия Бънкова. В колективния текст са включени изследванията на доц. Мирослава Христова, проф. Цветан Давидков, доц. Десислава Йорданова, д-р Рая Каназирева, проф. Желю Владимиров и доц. Олимпия Ведър, проф. Невяна Кръстева, доц. Теодор Атанасов, доктор Петър Ташев и докторант Иван Ангелов. Рецензент на монографията е проф. Теодора Георгиева, а редактор – Елеонора Николова.