Начало / Новини / Новини и събития / Изложба GRAPHICS` RE-CONCEPT

   
Изложба GRAPHICS` RE-CONCEPT

На 20 септември 2022 г. в Галерия „Сан Стефано“ в София бе открита изложбата GRAPHICS` RE-CONCEPT – първото мащабно арт събитие от проекта „Графичната образност – нова реалност“ на катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, с автор и ръководител доц. д-р Снежина Бисерова.

Проектът е международен и се фокусира върху графичния образ с присъщата му специфика и еволюция през призмата на националните художествени школи и персоналния език; върху неговите проявления на територията на оригиналната графика и на арт книгата. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Партньори в организирането на проекта са Силезкият университет в Катовице, Полша, Фондация „Графейн“ от Нидерландия и Националната художествена академия в София.

1

Изградена изцяло на кураторски принцип, изложбата включва над 100 графични творби и арт книги. Представената колекция цели да очертае съвременните тенденции в развитието на графичния език и да даде база за съпоставки и анализи. Участват изявени български, германски, нидерландски и полски художници, които използват графичната образност по уникален начин, включвайки рисунъчни, класически графични и дигитални техники в творческата и в преподавателската си практика. В работите си авторите изследват проблема за художествената трансформация (визуална, смислова или чисто технологическа, а оттам – и пластична) от гледната точка на съвременното графично изкуство. В този смисъл, използвайки спецификата на новите изразни средства и технологии, върху актуални художествени платформи и концепции, те ре-концептуализират графичната образност.

2
3

Изложбата се откри в присъствието на две от германските художнички – Райнхилд Герум и Тереза Дитрих-Стайнов.

Наред с утвърдените имена, с характерен, вече легитимиран и разпознаваем персонален език, са представени и млади, току-що навлизащи в артистичния живот художници, носещи изключително ярка индивидуалност и оригинални идеи. Те са възпитаници на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Визуални изкуства“ и на НХА, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ (магистърска програма „Илюстрация“ с ръководител доц. д-р Регина Далкалъчева). Търсейки авторска идентичност, младите художници гравитират между относителната константност на традиционните рисунъчни и графични техники и безкрайните възможности на дигиталния инструментариум.