Начало / Новини / Новини и събития / Излезе от печат книгата „Методика за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище“

   
Излезе от печат книгата „Методика за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище“

Автори на книгата „Методика за диагностика на готовността на 6-7-годишните деца за училище“ са проф. Георги Бижков, проф. д-р Лучия Ангелова, доц. д-р Кристина Танева, доц. д-р Райна Захариева и доц. д-р Фелиянка Стоянова от Софийския университет. В книгата са представени идеи, виждания и реализации, които са в духа на световните стандарти по повдигнатите проблеми, и то в годината, в която проф. д-р Георги Бижков щеше да навърши 80 години.

Законодателното въвеждане на задължителна подготвителна група/подготвителен клас в детските градини и в българското училище постави пред педагогическата наука и учебно-възпитателната практика редица нови проблеми и предизвикателства. Това налага в процеса на диагностично изследване да се включат всички участници в образователната система: учители, родители (настойници) и деца. Макар че в България има определени постижения в тази насока, все още липсва единна система за такава дейност, а подготовката на детските и началните учители се нуждае от значително подобрение.

Крайната цел на книгата е да създаде цялостна методика за диагностика на готовността за училище, която да включва, както стандартизирани, така и нестандартизирани методи, включително и чрез използване в бъдеще на новите, компютърно базирани технологии.

В книгата подробно е разгледано историческото развитие и съвременното състояние на проблема за диагностика на готовността на децата за училище. Посочени са теоретико-методологически основи за диагностиката – основни положения на новия подход към диагностиката на готовността на децата за училище; основни направления в развитието и изучаването на готовността за училище, методи за диагностика, както и предложения от авторите метод, съдържащ референтна рамка и тест-спецификации за текуща и стандартизирана диагностика.

Книгата съдържа също и стандартизирани методики за диагностика на готовността на 6-7-годишни деца за училище – тест за фина моторика, за фонематичен слух, за елементарни понятия, за откриване на образци, за количествени представи, оценъчна скала за родители и оценъчна скала за учители.

Книгата е част от научната продукция на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Metodika-diagnostika_uchebnik