Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. д.ю.н. Георги Иванов Бойчев (12.01.1936-08.12.2020 г.), дългогодишен преподавател в Юридическия факултет.

Георги Бойчев изминава последователно целия академичен път от асистент до професор по теория на държавата и правото в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

През периода 1979 – 1983 г. е декан на факултета, а през 1994 – 2002 г. - ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото. Председател на Българската асоциация по философия на правото и социална философия.

Автор е на редица трудове за санкцията, правонарушението, юридическата отговорност и др.

Проф. Бойчев не прекъсна връзката с факултета, почти до сетните си дни участваше в научни конференции, четеше лекции по философия на правото и наскоро издаде такъв учебен курс. Написа методология на юриспруденцията през призмата на правния институционализъм.

Неговата кончина оставя празнота в академичната общност, а животът му незаличими спомени.

Поклон пред паметта на учителя, колегата и приятеля Георги Бойчев!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”