Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дюн Методи Марков, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет, Катедра „Гражданскоправни науки“.

Поклонението ще се състои на 26.6.2018 г. от 11.00 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Методи Марков е роден в Горна Оряховица на 30.05.1959 г. През 1984 г. завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. През 1991 г. постъпва като хоноруван асистент в Юридическия факултет, Катедра по гражданскоправни науки, през 1995 г. става старши асистент в същата катедра, а през 1997 г. - гла­вен асистент.

Доцент е в Катедрата по гражданскоправни науки от 2002 г. Професор в Юридическия факултет на Софийския университет е от 2009 г. и в Нов Български университет – през 2014 г. Доктор по право (1994) и доктор на юридическите науки (2013).

Проф. Марков бе уважаван лектор и експерт по право с четени курсове в Юридическия факултет на Софийския университет по правна защита на конкуренцията (2001), отделни лекции по семейно и наследствено право (2001), облигационно пра­во (2002). Във Факултета по начална и предучилищна педагогика е чел лекции по прав­на защита на детето и личността (от 1998); в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - семейно и наследствено право (от 1995); в Нов български университет - правна защита на конкуренцията (от 2002).

Учебниците и учебните помагала са дали знания на множество студенти. Научното му творчество остави трайно на наследство в българската правна книжнина с множество книги и статии в областта на вещното право, облигационно право, семейно право, наследствено право, защита на конкуренцията.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"