Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна големият български юрист, общественик и дипломат чл.-кор. проф. Александър Янков.

Погребението ще бъде на 20 октомври 2019 г. от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Чл.-кор. проф. Александър Янков завършва право в Софийския университет и в периода 1951-1970 г. преподава в най-старото висше училище в България като асистент, доцент и професор по международно публично право и международно морско право в Катедра „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет, на която е дългогодишен ръководител.

Бил е посланик на България във Великобритания и Северна Ирландия, а от 1976 до 1980 г. е постоянен представител на България в Организацията на обединените нации в Ню Йорк, заместник-министър на външните работи, член на Постоянния арбитражен съд в Хага и съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург.

От 1981 г. е член-кореспондент на Българската академия на науките.

През 1996 г. става член-съдия на Международния трибунал по морско право в Хамбург и заема този пост два мандата.

Чл.-кор. проф. Александър Янков е бил член на Комисията по международно право на ООН в периода 1977-1996 г., на Международния институт по океаните в Малта, на Изпълнителния съвет на Асоциацията по международно право – Лондон, на Института по международно право – Париж, на Съвещателния комитет по опазване на моретата – Лондон. Представлявал е България в Международната морска организация и е бил заместник-председател на Комитета на ООН за мирно използване на морското дъно в районите отвъд националната юрисдикция.

Чл.-кор. проф. Александър Янков е един от авторите на Конвенцията по морско право на ООН. Той е основател и дългогодишен председател на Българската асоциация по морско право. През 2012 г. е избран за президент на Световната асоциация по международно право.

Автор е на множество публикации по международно публично право, международно морско право.

Носител е на орден "Стара планина" първа степен, на Златен почетен знак на Министерство на външните работи за неговия принос за развитието на българската дипломатическа служба.

През 2015 г. е удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В съвременната история няма друг български учен юрист, който с компетентността, отзивчивостта и отговорното отношение към работата си да е допринесъл толкова много за утвърждаване на българската международноправна наука, за развитие на нейния потенциал и възможности на световно равнище, с което университетската общност се гордее. Професор Янков има неоценим принос за обучението на студенти и подготовката на академични кадри в областта на международното право в Софийския университет.

С качествата си на забележително компетентен юрист и учен, ненадминати дипломатически способности, земна мъдрост и лична почтеност, човечност на разумното решаване на проблемите полага неуморни усилия за възтържествуване на ценностите на хуманизма.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“