Начало / Новини / Новини и събития / In Memoriam

   
In Memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. Димо Платиканов.

Поклонението ще се състои на 26 октомври от 12.00 часа 2017 г. в столичния храм „Св. Седмочисленици“.

Проф. Димо Платиканов е роден на 2 февруари 1936 г. в гр. София. Преподавателската му кариера започва през 1958 г. В продължение на 46 години и след пенсионирането си е активен член на Катедрата по физикохимия във Факултета по химия и фармация на Софийския университет. Проф. Платиканов е ръководител на Катедрата в периода от 1989 до 2000 г. като идеен продължител на своя предшественик и учител акад. Алексей Шелудко.

Като експериментатор той има съществени приноси към физикохимията на тънките течни филми, газовата пропускливост на Нютонови черни филми и други научни области. Проф. Платиканов е заместник-декан на Факултета по химия, член на Академичния съвет, президент на Българския Хумболтов съюз, президент на Международната асоциация на учените по колоиди и повърхности. Като президент на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и през целия си живот е ярък радетел за развитието и международното признание на българската наука.

Проф. Платиканов е носител на различни награди и отличия, измежду които ордени „Св. Св. Кирил и Методий“ II и III степен, Почетен знак на Софийския университет със синя лента, Почетен знак на Химическия факултет, Почетен знак на Хумболтовия съюз в България, медал „Сто години Софийски университет“, както и орден Bundesverdienstkreuz am Bande и медал Werner Heisenberg на Фондация „Алексдандър фон Хумболт“.

През 2016 г. проф. Платиканов е първият награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Академичната общност загуби колега и приятел, учен, преподавател с опит, всеотдайно посветен на науката и своите студенти.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"