Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 05.08.2016 г. почина проф. дфн Богдан Богданов, блестящ елинист, високо ерудиран културолог и интелектуалец, един от доайените на българската класическа филология.

Поклонението ще се състои на 9 август 2016 г. от 16.00 часа в базиликата "Света София".

Богдан Богданов е роден на 02.11.1940 г. в София, завършва "Класическа филология" в Софийския университет през 1963 г. От 1963 до 1969 г. е преподавател (по антична и западноевропейска литература и класически езици) във Великотърновския университет, а от 1969 – в Катедрата по класическа филология в Софийския университет (до 1983 г. е асистент, от 1983 г. – доцент, а от 1989 г. – професор). Докторската си дисертация защитава през 1976 г., а през 1986 г. получава научната степен "доктор на филологическите науки". Заема длъжностите зам.-декан на Факултета по класически и нови филологии (1987–1989), както и ръководител на Катедрата по класическа филология (1989–1991). Проф. Богданов е един от основателите на специалност "Новогръцка филология" във Факултета по класически и нови филологии през 1992 г. Дълги години води курсовете "Увод в класическата филология", "Старогръцка култура" и "Старогръцка литература" в специалностите "Класическа филология" и "Новогръцка филология", както и "Големите книги на античния свят (гръцка част)" в Магистърската програма "Антична култура и литература" (до 2010 г.). Един от първите преподаватели по старогръцки език в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ", основана през 1977 г. В периода 1991–1993 г. е посланик на Република България в Република Гърция. През 1991 г. е сред създателите на Нов български университет, където е председател (от 1993 до 2011 г.) и почетен председател (от 2011 г.) на Настоятелството. Носител е на редица награди и отличия за научните си постижения и гражданска активност.

Проф. Богданов е автор на множество книги и отделни публикации върху историята и типологията на старогръцката култура и литература, повечето от тях преиздавани; на сборници със студии, обединяващи изследователските му търсения в древността и сървременността. През последните години работи активно в полето на устната комуникация, разбирането на текста и семиотиката, на което е посветена и последната му книга отпреди броени седмици. Сборници с негови текстове са публикувани на английски, френски, испански език. Неговият принос в превода на старогръцка проза е изключително значим – той е преводач на редица диалози на Платон, на животописи на Плутарх, антични романи, на произведенията на Марк Аврелий, Теофраст, Епиктет.

Проф. Богданов беше интелектуалец с голяма грижа за университетското образование и с активна гражданска позиция. Неговите забележителни постижения ни задължават както да работим професионално, когато изследваме Античността или друго научно поле, така и да ползваме знанията си, за да осмисляме образованието, словото, общуването и обществото и днес.

Дълбок поклон!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"