Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21 май 2019 г. ни напусна проф. д-р Магдалина Василева Тодорова – дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика, катедра „Компютърна информатика“.

Поклонението ще се състои на 26 май 2019 г. от 11.00 ч. в Ритуалния дом на Гробищен парк „Рогошко шосе“, гр. Пловдив.

Проф. Магдалина Тодорова е родена през 1954 г. в Асеновград. През 1977 г. завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност „Математика“, специализация „Диференциални уравнения“. От 1978 до 1983 г. работи като математик последователно в ТК „Марица“ – гр. Пловдив и Лабораторията по приложна математика към Единния център по математика и механика на БАН. От 1983 до 1986 г. е редовен аспирант в Института по математика с ИЦ на БАН. От 1986 г. до 1987 г. е математик в Лабораторията по приложна математика към Единния център по математика и механика на БАН. През 1987 г. след спечелен конкурс постъпва на работа като асистент по информатика в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри към Софийския университет. През 1988 г. защитава дисертация на тема „Обобщени системи за заместване на поддървета“ и получава научната степен „кандидат на математическите науки“. От 1988 г. до последния си ден работи във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ последователно като асистент, старши и главен асистент, доцент (2000 г.) и професор по информатика и компютърни науки (2013 г.). През периода 2003 – 2007 г. е заместник-декан по учебната дейност на Факултета по математика и информатика. Дългогодишен член е на Факултетния съвет на ФМИ и на Общото събрание на Софийския университет.

Проф. Тодорова е автор на три книги, 14 учебника и повече от 70 научни статии в областта на езиците за програмиране, теоретичните основи на програмирането, проектирането на среди за програмиране и разработка, обучението по програмиране.

През повече от 30-годишната си работа във ФМИ проф. Магдалина Тодорова обучи и възпита голям брой студенти, дипломанти, докторанти и асистенти и се утвърди като лидер в областта на обучението по програмиране. Водила е лекционни курсове по Обектно ориентирано програмиране, Функционално програмиране, Структури от данни, Верификация на програми, Анализ и синтез на програми и мн. др.

Академичната общност загуби обичан колега, преподавател и приятел, който ще остане в спомените със своята всеотдайност, ерудиция и блестящи преподавателски качества.

Поклон пред паметта ѝ!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“