Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че в навечерието на Великден през страстната седмица ни напусна проф. д-р Борис Минчев /12.02.1951-11.04.2023 г./ – наш скъп колега, ценен приятел и любим преподавател на стотици студенти във Факултета по науки за образоването и изкуствата на Алма матер, в който работи повече от три десетилетия.

Проф. Борис Минчев е роден на 12 февруари 1951 г. в гр. Русе, където завършва средното си образование в престижната Английска гимназия. През 1972 г. е сред студентите на новосъздадения Философски факултет, където учи специалност „Философия“ със специализация „Психология“. Приет е веднага след дипломирането си през 1976 г. като редовен аспирант в БАН - Централна лаборатория за изследване на мозъка. През 1980 г. пред СНС защитава блестящо дисертационен труд и придобива научна степен „Кандидат на биологическите науки“.

След защитата се завръща за четири години като преподавател по психология в Русенския университет в родия си град.

Той е сред основателите и първите избрани щатни асистенти в новосъздадения факултет за подготовка на детски и начални учители през 1984 г. – Катедра „Начална училищна педагогика“, където се хабилитира. От 1996 г. е сред основателите на новосъздадената Катедра „Социална педагогика и социално дело“, където работи повече от две десетилетия. От 2012 г. е професор по психология до пенсионирането си през 2017 г.

Проф. д-р Борис Минчев е автор на десетки книги, академични учебни пособия, помагала по психология, на множество научни студии и стотици статии. Неговата ситуационна теория за уменията е сред най-цитираните концепции в тази област в продължение на десетилетия. Ръководител е на научни екипи, автор и съставител на множество научни сборници, които са търсени и ценени сред специалисти и студенти в областта на педагогическите и социалните науки. Участва в колективна монография „Академични полета на социалната педагогика“ през 2014 г.

Той е член - учредител в научни организации в чужбина като Международна мрежа по философия на образованието. Член е на СУБ - Секция „Педагогика и психология“ в продължение на много години. Чете лекции в различни висши училища у нас: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“. В продължение на много години е титуляр по психология във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“