Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
 In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава за кончината на проф. д.ф.н. Георги Попов, дългогодишен преподавател в Богословския факултет, най-успелият съвременен изследовател в областта на църковната песенна поезия от епохата на „Златния век“ на старобългарската книжнина. Открил и въвел за първи път в научно обращение десетки неизвестни химнографски творби на св. Кирило-Методиевите ученици.

Опелото ще бъде отслужено на 12 април 2023 г., в храм „Св. Неделя“, от 13:00 ч. в гр. София.

Георги Попов е роден на 15 юли 1943 г. в Асеновград в семейство на свещеник. След шестгодишно обучение, през 1963 г. завършва Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ (гара Черепиш, Врачанско). През 1970 г. се дипломира в Софийския университет със специалност „Българска филология“ и втора специалност „Руски език“. Четири години след дипломирането си е учител в Пловдив. През 1973 г. задочна аспирантура по история на българския език към Института за български език при БАН поставя началото на научно-изследователския му път. Специализира на тема „Езиково-текстологично проучване на среднобългарски ръкописи“ в Москва и Ленинград (днес Санкт Петербург).

От 1976 до 1988 г. е и хоноруван преподавател по Старобългарски език и История на българския език в Пловдивския университет. През 1987 г. защитава дисертационен труд на тема „Триодни произведения на Константин Преславски“ и получава научната степен „доктор на филологическите науки“.

През 1988-1992 г. е лектор по български език в Института по славистика при Университета в Залцбург, Австрия. От 1993 г. задълбочава научните си изследвания в Кирило-Методиевския научен център при БАН, като получава последователно званията старши научен сътрудник II ст. и старши научен сътрудник I ст.

Проф. д.ф.н. Георги Попов е преподавател по Църковнославянски език и Старобългарска книжнина в Богословския факултет на Софийския университет от 1992 г. В периода 2003-2007 г. е председател на Общото събрание на факултета. Член е на редакционния съвет на сп. Palаeobulgarica (Старобългаристика), на поредицата Кирило-Методиевски студии, на сп. Богословска мисъл.

За значимите му научни постижения проф. Попов е награден с Юбилеен медал „1300 г. България“, Значка за Отличие на БАН, Медал „Климент Охридски“, Наградата „Академик Александър Теодоров-Балан“, Наградата на Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН за получени значими научни резултати във връзка с работата по проект на тема: „Старобългарски химнографски произведения на Кирило-Методиевите ученици“. Носител е и на Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, както и на Орден на Българската православна църква „Св. Климент Охридски“ I степен. За цялостната му изследователска дейност в областта на старобългарското книжовно и културно наследство проф. д.ф.н. Георги Попов е удостоен с Голямата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“