Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 21 септември 2022 г. ни напусна доц. Катерина Караиванова, дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Алма матер.

Доц. Караиванова работи в Стопанския факултет от самото му възстановяване през 1991 г. и участва в създаването на катедра „Финанси и счетоводство“. Заради етичното й поведение, научните й достижения в областта на счетоводството и цялостния й принос към създаването и утвърждаването на счетоводната школа в Софийския университет, тя беше удостоена с Почетния знак на университета „Св. Климент Охридски“ със синя лента, както и с грамота на факултета за активната й преподавателска и творческа дейност.

Катерина Караиванова има множество публикации, които допринасят за развитието на счетоводната теория у нас и продължават да вдъхновяват с творческия си заряд нейните последователи. Тя е автор на статии, монографии и учебници, които се използват и днес в обучението по счетоводство в Стопанския факултет.

Доц. Караиванова е един от първите членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители след неговото възстановяване през 1992 г. и има значителен принос в утвърждаването на одиторската професия в България.

С кончината на доц. Катерина Караиванова академичната общност на Софийския университет губи етичен колега, ерудиран събеседник и вдъхновяващ преподавател, който успяваше със своята енергия и отдаденост да запали любовта към знанието у своите студенти.

Поклон пред светлата й памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“