Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. д-р Кругер Милованов, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Алма матер.

Проф. д-р Кругер Милованов завършва специалност „Право” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1949г. Докторската му дисертация е на тема: “Дисциплинарно уволнение”. През следващите години работи първо като адвокат, след което се занимава с научна дейност във Външно министерство на Република България и БАН. От 1971 г. преподава като професор в катедра „Трудово и осигурително право” на Алма матер. Работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1992 г.

Проф. д-р Кругер Милованов е автор на над 120 научни и популярни книги и статии в областта на трудовото право, сред които: „Трудов договор-сключване, изменение, прекратяване”, „Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите”, „Трудовата дисциплина като задължение по трудовото правоотношение”, „Дисциплинарно уволнение”, „Трудово правоотношение въз основа на избор”, „Преместване на работниците и служителите на друга работа” и др.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“