Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 октомври 2021 г. почина доц. д-р Йордан Велинов Йорданов – дългогодишен преподавател и изследовател във Факултета по математика и информатика на Алма матер.

Опелото ще се състои на 7.10.2021 г. от 12.30 ч. в църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Доц. Йордан Йорданов е роден на 27 февруари 1948 г. Завършва специалност „Математика“ през 1971 г., след което постъпва на работа във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. През 1980 г. защитава дисертация на тема „Вариационни неравенства за оператори с частни производни“.

Доц. Йорданов е автор на редица учебници. През годините е чел курсове по ОДУ, ЧДУ, Микроикономика, Макроикономика, Анализ 1, 2 и 3, Животозастраховане и др. в различни факултети на Софийския университет – Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет. Бил е научен ръководител на множество дипломанти и докторанти.

След възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет в началото на деветдесетте години на ХХ век, доц. Йорданов положи немалки усилия при написването на учебните програми по Математика за икономисти в Алма матер.

Дори след пенсионирането си той беше изключително деен и продължи да чете лекции във Факултета по математика и информатика на Софийския университет, в Техническия университет в София (на френски език), както и в Международното висше бизнес училище.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“