Начало / Новини / Новини и събития / ХV международна конференция по социолингвистика на тема: „Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката“

   
ХV международна конференция по социолингвистика на тема: „Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда ХV международна конференция по социолингвистика на тема: „Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката“. Тя е организирана от Международното социолингвистично дружество и се провежда в памет на акад. Михаил Виденов. Главната тема на конференцията се съсредоточава върху съвременните направления, теми, идеи и изследвания в областта на социолингвистиката.

Двудневният научен форум се провежда в хибриден формат и бе открит в Аулата, където присъстващите бяха приветствани от проф. дфн Ангел Ангелов. Той припомни накратко делото и заветите на акад. Михаил Виденов.

1-1

Проф. д-р Йовка Тишева, ръководител на катедрата по български език към Факултета по славянски филологии на Софийския университет, откри конференцията и заяви, че са малко научните форуми и научните общества, които могат да се похвалят с такава дълга, плодотворна и богата история.

1-6

14 поредни тома – това е поредицата в Европа с най-продължителен брой издания. Тя подчерта факта, че изданията са последователни, без прекъсвания – независимо от условията, независимо от финансовите, социалните и други трудности, през които е трябвало да се премине.

1-2

„Днес е ден да си спомним и за акад. Михаил Виденов, който постави началото на една школа – школата по социолингвистика в България. Школа, към която всички ние по един или друг начин принадлежим. Той постави в центъра на нашия интерес живата реч, реалното общуване, връзката между езика и обществото, между социалните фактори и начина, по който ние обличаме своите мисли в езикова форма“, каза още проф. Тишева и допълни, че това ги задължава да продължат по пътя, който техните учители са набелязали пред тях.

1-3

Тя откри ХV международна конференция по социолингвистика и пожела на всички ползотворна работа, успешни дебати и нови творчески проекти.

1-5

Конференцията продължи с пленарни доклади. В програмата са включени темите: Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката; От какво се интересува днес полската социолингвистика?; За историята и състоянието на изследванията върху диастратичните езикови варианти в България; Перцептуалната социолингвистика – ново направление в социолингвистиката и други.

1-4