Начало / Новини / Новини и събития / Hова лаборатория по високопроизводителни изчисления беше открита в „София Тех Парк“

   
Hова лаборатория по високопроизводителни изчисления беше открита в „София Тех Парк“

Високопроизводителните изчисления представляват съсредоточаване на изчислителни ресурси за постигане на изчислителна мощ за решаване на научни, инженерни и свързани с бизнеса и обществото проблеми. Това е и основната дейност в Лабораторията.

На събитието присъстваха министърът на икономиката на Република България доц. Теодор Седларски, заместник-ректорът на Софийския университет проф. Николай Витанов, изпълнителният директор на „София Тех Парк“ Асен Ненчев, зам.-председателят на съвета на директорите на „София Тех Парк“ Натанаил Стефанов, проф. Ана Пройкова от Физическия факултет на Софийския университет и ръководител на Лабораторията за високопроизводителни изчисления, проф. Марин Христов от Техническия университет-София и ръководител на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, професори-изследователи от институтите на Българската академия на науките, изпълнителни директори на софтуерни компании, представители на Ръководство Въздушно движение, ученици от Технологичното училище „Електронни системи” към Техническия университет – София.

1

Доц. Теодор Седларски, министър на икономиката на България, отбеляза радостта си от откриването на Лабораторията, която според него осмисля дейността на „София Тех Парк“ и показва на всички как нещата се развиват. По думите на доц. Седларски, основната тема на лабораторията е изключително интересна и важна, а възможността в лабораторията да работят и много млади хора е сериозно преимущество.

Проф. Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет, поднесе поздравления от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков за успешното завършване на Лабораторията. Проф. Витанов поздрави проф. Пройкова и целия й екип с успеха и отбеляза, че няма съмнение, че този център за високопроизводителни изчисления ще работи близо до теоретичния максимум на машините. Той изрази надеждата си, че другите университети в България, а също и Българската академия на науките, ще се възползват от възможностите, които този център предоставя: „Това е прекрасен пример за успешно сътрудничество между Софийския университет и Техническия университет-София и се надявам то да се развива тепърва чрез предстоящите центрове за върхови постижения и компетентности“.

Проф. Ана Пройкова представи възможностите на Лабораторията за високопроизводителни изчисления като част от лабораторния комплекс на „София Тех Парк“ в който има 11 лаборатории – шест от тях са в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), а останалите пет – в сферата на науките за живота и енергията. Едната от шестте лаборатории в областта на информационните и комуникационни технологии е Лабораторията по високопроизводителни изчисления (HPC= high performance computing), http://nestum.phys.uni-sofia.bg/

3

Новата лаборатория е съвременно развитие на лабораторията PhysOn - University of Sofia Parallel Computer Center, започнала съществуването си през 2007 г. благодарение на проект „Моделиране и анализ на комплексни физични системи“, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“.

Целите на лабораторията в София Тех Парк са да бъдат предоставяни високопроизводителни изчислителни ресурси; обучение, което включва университетски курсове и ускорени специализирани курсове за по-тясно специализирана аудитория; развойна дейност – интеграция на потребителски софтуер, развиване на нов софтуер и оптимизация на съществуващ софтуер.

Проф. дфзн Ана Пройкова представи останалите членове на своя екип – д-р Стоян Писов, д-р Христо Илиев, Иво Илиев, Десислава Димова, и благодари на Тодор Иванов и Флавио Байрамовски, които са помагали в първоначалната инсталация на софтуер на изчислителния клъстер. Благодари и за логистичната подкрепа, получена от Михаил Илиев, София Тех Парк.

2

Всички, работещи в лабораторията, са специализирали в HPC лаборатории в Единбург, Болоня, Барселона, Щутгарт и Аахен. Научните изследвания, които имат висок импакт в научните списания са в областта на материалознанието, квантовата информатика, нанотехнологиите, моделирането на климата. В последно време се насочват и към моделирането на биологични процеси, както и към приложения в инженерни дисциплини и биофизиката. Стремежът на екипа е след около три години да имат възможност за правене на бизнес приложения.

4

Присъстващите имаха възможност да видят филма на Драгомир Матеев за Христо Илиев за клъстер Nestum, който е сърцето на Лабораторията и е вторият по производителност клъстер в България. Nikopolis ad Nestum е името на древен римски град, който е бил разположен на левия бряг на река Места.

Стоян Писов разказа повече за техническите характеристики на клъстера Nestum, а Десислава Димова и Илиян Манафов показаха първите получени резултати съответно в областта на биологичните взаимодействия и метео-прогнози.

През 2012 г. „София Тех Парк АД”, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“, Техническият университет-София, Медицинският университет-София и Българската академия на науките създават консорциум за първоначално изграждане на Научно-технологичен парк по проект, финансиран от Дирекция Регионално развитие на Европейския съюз, програмен период 2007-2013 г. През 2016 г. се създава Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност с идеална цел (СНИРД) за управление на използването на Лабораторния комплекс в „София Тех Парк“ за изпълнение на научно-изследователска дейност. Останалите дейности – използване на конферентния център "Джон Атанасов", осъществяване на трансфер на технологии чрез Инкубатора, както и образователна дейност за широка публика чрез „Музейко“ остават под управлението на „София Тех Парк АД”.