Начало / Новини / Новини и събития / Гостуваща виртуална изложба на д-р Юлиан Станкулов в рамките на проект „Арт инициативи 2020“

   
Гостуваща виртуална изложба на д-р Юлиан Станкулов  в рамките на проект „Арт инициативи 2020“

В рамките на международния проект „Арт инициативи 2020“, който се реализира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет, е представена гостуващата виртуална изложба на д-р Юлиан Станкулов „LUSUS NATURAE“.

Сред целите на проекта „Арт инициативи 2020“ е културният обмен и сътрудничеството между преподаватели и студенти от висши училища в България и чужбина. В тази връзка са представени няколко основаващи се на това колегиално сътрудничество изложби. Една от тях е самостоятелната изложба „LUSUS NATURAE“ на д-р Юлиан Станкулов, асистент по живопис в Националната художествена академия в София. Изложбата е посветена на играта, на различията, на подвеждащото и субективното при възприемането на действителността.

Юлиан Станкулов, „Божиите очи“

„Темата на серията от пейзажи Lusus naturae (игри на природата) препраща към полисемантичността на думата природа. От една страна, тя е всичко, съставено от органичен и неорганичен материал, което ни заобикаля: живи организми, естествени образувания, физични явления и феномени. От друга, използваме думата за общо нарицателно на принципите, по които е съставен света, като сила, определяща вроденото и/или придобито поведение на живите същества. В този смисъл говорим и за човешката природа, за нашите нрави и темперамент, които можем да обобщим с превода от латински на думата natura – раждането на характера“, казва авторът.

Юлиан Станкулов, „Дяволското гърло“

Представените в изложбата творби може да бъдат разгледани на уеб сайта на проекта на български език: https://artinitiativesproject.com/lusus-naturae и на английски език: https://artinitiativesproject.com/en/lusus-naturae .

Проектът „Арт инициативи 2020“ се осъществява от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и негов ръководител е проф. дн Лаура Димитрова.

Юлиан Станкулов, „Калиакра“