Начало / Новини / Новини и събития / Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Одре Азуле гостува в Алма матер

   
Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Одре Азуле гостува в Алма матер

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Одре Азуле изнесе лекция на тема „ЮНЕСКО и предизвикателствата на 21 век“. Тя е на официално посещение в България по покана на президента Румен Радев.

На събитието присъстваха посланици, ръководители на чуждестранни културни институти, ръководители на българските клубове на ЮНЕСКО, представители на правителството и Народното събрание, преподаватели, студенти и гости.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков откри събитието и посочи, че това е първото посещение на г-жа Азуле в страна-членка на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа. Проф. Герджиков отбеляза, че по време на посещението си в България тя ще проведе среши с президента Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов, с вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Г-жа Азуле ще вземе участие и в шествието по случай 24 май и ще посети културни обекти, включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

3

Ректорът представи биографията на г-жа Одре Азуле. Завършила е Националното училище по администрация (ENA) (1998-2000), а също така и Парижкия институт за политически изследвания (1996 г.). Притежава магистърска степен по бизнес администрация (Университет Ланкастър, Великобритания - 1993 г.)

Започва своята професионална кариера като ръководител на сектор „Обществено радиоразпространение” в дирекция „Развитие на медиите”, където работи по въвеждането на цифровата наземна телевизия във Франция, създаването на международен информационен канал и реформата на общественото радиоразпространение. От 2000 г. до 2003 г. работи като докладчик за Сметната палата и по експертното законодателство за Европейската комисия в областта на културата и комуникациите. През 2006 г. се присъединява към френския Национален център по кинематография и движещи се изображения (CNC), като последователно заема длъжностите заместник-директор по въпросите на мултимедията, главен финансов директор и заместник-генерален директор. Тя изпълнява всеобхватен национален план за подпомагане на цифровия преход във Франция на филмовата и аудиовизуалната индустрия, включително цифровизацията на кина и филми.

5

През септември 2014 г. е назначена за съветник по културата на президента на Френската република. През февруари 2016 г. Одре Азуле е назначена за министър на културата и комуникациите на Франция

Тя лансира международен план за насърчаване на културно разнообразие чрез книги под формата на подкрепа за френскоезични книжарници зад граница. Тези мерки са част от проактивния и всеобхватен подход за укрепване на културните връзки между страните от двете страни на Средиземноморието и за насърчаване на културното разнообразие, свободата на изразяване и засилването на взаимното разбиране между хората. Г-жа Азуле предприема редица реформи, включително и за разработване на осигурителен механизъм при безработица.

В рамките на Съвета на министрите на културата на Европейския съюз и програмата за цифровите технологии и изграждането на цифровия единен пазар, тя работи за защита на правата на авторите и създателите, както и за защита на системите за финансиране на художественото творчество.

През ноември 2017 г. г-жа Одре Азуле е избрана за Генерален директор на ЮНЕСКО. Тя е втората жена в историята на Организацията след г-жа Ирина Бокова.

7

В самото начало на своя мандат г-жа Азуле инициира процес на „Стратегическа трансформация“ на ЮНЕСКО, насочен към подобряване на програмните дейности на Организацията, повишаването на нейната ефективност и на видимостта на ЮНЕСКО на международната арена.

Важно място в нейната дейност заема стремежът й за „деполитизиране“ на Организацията чрез стимулиране на диалога и постигането на консенсус между държавите-членки по най-острите въпроси. Сред приоритетните теми в нейната работа са образованието и по-специално на момичетата и жените, изкуственият интелект и ролята на ЮНЕСКО в дебата по етичните аспекти на прилагането на изкуствения интелект. Отделя специално внимание и на опазването на културно-историческото наследство с фокус в зони на конфликти.

Проф. Анастас Герджиков завърши представянето на генералния директор ЮНЕСКО с думите на самата г-жа Азуле, че нито едно от главните предизвикателства, пред които е изправен светът днес, не може да бъде посрещнато от една-единствена държава, без тя да разчита на основните стълбове на науката, образованието и културата, поради това ЮНЕСКО може и трябва да участва пълноценно в изграждането на световния ред, основан на многостранността и общочовешките ценности.

12

Г-жа Одре Азуле отбеляза, че се радва да присъства в Софийския университет, който е имал решаваща роля в съвременната история на България: „Историята на този университет е емблематична и той е най-важното място на знанието и преподаването. Знам, че в историята на XX век този университет е играл ролята на фар, на пътеводител, на убежище, проявявайки стремеж към съвремие“.

Тя припомни историята на създаването на ЮНЕСКО. По думите й, четирите основни стълба на мисията на ЮНЕСКО са желание да се постигне сътрудничество в областта на образованието, културата, науките и свободата на изразяване.

В лекцията си г-жа Одре Азуле говори за дейността на ЮНЕСКО днес и предизвикателствата пред организацията в 21 век.

8

Според нея днес трудностите, пред които сме изправени, не могат да бъдат посрещнати без помощта на образованието, културата, науката и международното сътрудничество. Един от проблемите, който г-жа Азуле посочи, е в областта на екологията – огромният екологичен риск, свързан със затоплянето на планетата и загубата на биоразнообразието. В областта на технологиите съществено място заема въпросът за това как цифровизацията, технологиите и изкуственият интелект променят начина, по който учим, по който общуваме, променят социалните отношения. Въпросът, свързан с екстремизма, е друго предизвикателство, с което трябва да се справим, посочи Одре Азуле и допълни, че четвъртият важен проблем е този за равенството между мъжете и жените.

Всички тези теми са със световно измерение и не могат да се разрешат само от една страна, подчерта генералният директор на ЮНЕСКО и допълни: „Имаме нужда от държави, които да действат съгласувано на регионално ниво“.

15

Тя подчерта още, че организацията работи по три начина – в нормативната сфера (чрез конвенции, разпоредби и др.) – правни ангажименти, които се поемат от държавите-членки; програмите, които се прилагат на място в държавите-членки, в областта на науката, образованието и културата; дебатът, чрез който може да се постигне напредък чрез нови идеи и вслушване в гласа на всеки.

В лекцията си Одре Азуле акцентира върху защитата на културното наследство и разнообразието в цял свят, което е свързано с идентичността на народите. По думите й, познаването на наследството буди интерес към културата на другите. Тя допълни, че културата и наследството могат да са фактор за икономическо развитие, както и за постигане на мир след конфликти и посочи, че в това е смисълът на работата на ЮНЕСКО в Мосул в Ирак.

В края на лекцията си тя благодари на България за ангажимента й към ЮНЕСКО в областта на културата и изтъкна значението на образованието и науката.

20

След лекцията се състоя дискусия с публиката.

Преди лекцията г-жа Азуле се срещна с ректора на Софийския университет проф. Герджиков.

2