Начало / Новини / Новини и събития / Докторантски четения 2017 г. във Философския факултет

   
Докторантски четения 2017 г. във Философския факултет

За втора поредна година Философският факултет на Софийския университет организира докторантски четения, в които участваха представители от различни специалности на Факултета. Събитието се превърна в традиция за факултета и дава възможност за пряка изява на докторантите. Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Председател на журито е проф. д.ф.н. Оля Харизанова, а членове – доц. д-р Димитър Елчинов, доц. д-р Герасим Петрински, проф. д-р Александър Маринов, доц. д-р Румяна Коларова, доц. д.пс.н. Теодора Стоева, проф. д.н.к. Иван Еленков и проф. д.ф.н. Боряна Христова. Докладите са разпределени в пет секции – „Философия“, „Политически науки“, „Психология“, „Социология, антропология и науки за културата“ и „Информационни науки“.

Събитието бе открито от декана на Философския факултет проф. Димитър Денков, който изтъкна някои от основните цели – предоставяне на възможност пред младите изследователи за по-сериозна научна изява и научни публикации, както и възможност да обменят идеи, мисли и тези със свои колеги.

1

Проф. Денков изрази надеждата си повечето участници да публикуват своите разработки и отбеляза, че върху докладите ще има сериозен редакторски и научен контрол, за да бъдат публикувани само онези, които напълно отговарят на научните критерии.

Деканът на Философския факултет подчерта още, че друга цел на събитието е да се потърси индердисциплинарният подход, за да може докторантите да не бъдат тесни специалисти в своята област, а да видят какво правят техните колеги в други сродни или много далечни области. Той отбеляза, че за да се постигне тази интердисциплинарност, се предвижда провеждане на докторантско училище с млади учени от чужбина, представители на различни специалности – хуманитарни, природни и информационни науки.

2

В края на изказването си проф. Денков отбеляза, че смисълът на научното познание е понякога да се излиза извън рамките на онова, което наричаме канон, стандарт или мода и призова колегите си да бъдат смели в творческите си търсения, пожела успех на научния форум и благодари на всички участници в тазгодишните докторантски четения.

Доц. Румяна Коларова, ръководител на Катедра „Политология“ във Философския факултет, отбеляза, че за науката еднакво важни са както индивидуалните изследователски усилия, така и съвместните обсъждания, дебатите и публикациите. Тя призова докторантите да дебатират, да осмислят критично и да правят връзки между различните тези, аспекти и научни подходи, защото именно това е основният залог за успех. По думите й, докторантските четения са добра възможност за участниците да подготвят и представят конкретен резултат от своята работа. Тя ги насърчи да се стараят това, което представят да стане част от окончателния труд, който ще защитят пред научното жури.