Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Стоян Шишков беше избран за декан на Биологическия факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Стоян Шишков беше избран за декан на Биологическия факултет на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 17 май 2016 г., доц. д-р Стоян Шишков беше избран за декан на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха три – на доц. д-р Стоян Шишков, чл.-кор. проф. дбн Румен Панков и проф. дбн. Майя Стойнева-Гертнер. Бяха проведени два тура на гласуване, като на балотажа доц. д-р С. Шишков беше избран с 85 гласа „за“.

Доцент д-р Стоян Шишков завършва специалност “Молекулярна и функционална биология”“ в Софийския университет през 1985 г. През 1986 – 1989 г. е аспирант в Институт по микробиология на Българската академия на науките и през 1990 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Ефект на ациклогуанозин в комбинация с други нуклеозидни аналози върху херпес-вирусната репродукция”. От 1991 г. е последователно асистент и главен асистент, а през 2010 г. е избран за доцент по вирусология към лаборатория „Вирусология“.

Доц. Стоян Шишков е ръководител на лаборатория „Вирусология“ от 2006 г., а през периода 2012-2016 г. е заместник-декан по учебната дейност - ОКС “Бакалавър” на Биологическия факултет. От 2004 г. е член на Факултетния съвет.

1

Чете лекции по вирусология, терапия и профилактика на вирусните инфекции, клетъчни патогени и др. в бакалавърски и магистърски програми на Софийския университет.

Ръководител или участник е в 22 научни проекта, от които шест международни. Бил е ръководител на 15 дипломни работи и две защитени докторски дисертации.

Научните му интереси са в областта на молекулярната вирусологията, скрининга на вещества за антивирусна активност и изолиране на вируси.

Автор е на над 50 научни публикации и е участвал в над 90 международни и национални конференции.