Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Климент Найденов е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

   
Доц. д-р Климент Найденов е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 22 октомври 2019 г., за декан на Геолого-географския факултет беше избран доц. д-р Климент Найденов.

Кандидатурите за декан бяха две: на проф. д-р Васил Маринов и на доц. д-р Климент Найденов. Доц. д-р Климент Найденов беше избран с 57 на 39 гласа.

Академичното развитие на доц. д-р Климент Найденов е свързано със Софийския университет от назначаването му като асистент през 2005 г. до днес. През 2012 г. му е присъдена научната степен „доктор“, а през 2013 г. заема академичната длъжност „доцент“. През 2015 година е избран за ръководител на катедра „Регионално развитие“ в Геолого-географския факултет.

Доц. Найденов е един от водещите преподаватели и изследовател в областта на геодемографията и регионалното развитие. От 2015 г. е ръководител на магистърските програми „Регионална сигурност“ и „Планиране и управление на териториални системи“, а от 2017 г. - и на докторска програма „Регионално развитие“. Води лекционни курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по „Демография и управление на човешките ресурси“, „Управление на проекти“, „Управление на градски системи“, „Демографски аспекти на сигурността“, „Бизнес демография“ и др. в три факултета на Софийския университет.

kliment-najdenov

Доц. Найденов има участия в над 100 международни и национални проекти като ръководител и експерт. Научен ръководител е на повече от 10 докторанти, като до момента петима са защитили успешно. Успешно защитилите магистри под негово ръководство са над 100. Автор е на над 70 научни труда.

Участва като ръководител и член на експертни групи в процедури за институционална и програмна акредитация по професионално направление 4.4. „Науки за Земята“ към НАОА.

Председател е на Управителния съвет на Българското географско дружество. Член е на Международния съюз за научно изследване на населението и Американската асоциация на географите. От 2015 г. е член на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството. От 2017 г. е нещатен сътрудник към Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание.