Начало / Новини / Новини и събития / Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

   
Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет започнаха ежегодните Дни на отворените врати. Традиционно те се провеждат в рамките на два дни, през които се представят специалностите, изучавани във Факултета, а желаещите могат да посетят различните лаборатории във факултета и да надникнат в любопитни свят на химическата наука и фармацията.

Гостите на факултета бяха приветствани от доц. Станимир Стоянов, който изрази радостта си да види толкова млади хора, обичащи и интересуващи се от химията. Той припомни, че обществото дължи много на химията и подчерта колко много от нейните постижения са навлезли в ежедневието ни – батерии, изолатори, нови материали, лекарства и други. „Химията е жива и има своето бъдеще. И нещо, което ни дава оптимизъм – химията е жива и в България. В България има химическа индустрия и се търсят химици“, каза още доц. Стоянов и подчерта, че само за една година в Кариерния център към Факултета по химия и фармация са обявени над 700 работни места, които изискват висше образование по химия.

2

Той добави още, че във Факултета има учени от европейска и световна величина, които работят върху проблемите на химията, има преподаватели със стотици публикации, с патенти, сътрудничещи със западни университети.

Доц. Стоянов благодари на студентите и докторантите, които помагат за провеждането на Дните на отворените врати във Факултета и в края на приветствието си към гостите заяви: „Химията наистина се случва и то тук и сега. Бъдете част от това“.

1

Заместник-деканът на Факултета по химия и фармация доц. Милен Богданов представи Факултета по химия и фармация пред учениците. Той говори за мотивацията и желанието за личностно развитие на човека, като си послужи с пирамидата на Маслоу, според която най-високият връх в развитието на отделния човек е желанието да се самоусъвършенства. Той представи Националната рейтингова система на университетите в България, според която Факултетът по химия и фармация на Софийския университет е на първо място в направлението „Химически науки“. Той направи уточнението, че специалността „Фармация“ не е нова за Факултета – тя е тръгнала от Факултета по химия и фармация, а след известно прекъсване е възстановена.

3

Доц. Богданов подчерта, че успехът на Факултета по химия и фармация се дължи на три основни неща – традиция по отношение на обучението, авторитет по отношение на преподавателите и адаптивност по отношение на учебните планове.

В своята презентация заместник-деканът се спря накратко на историята на факултета, който отваря врати през 1889 г. Той не пропусна да отбележи някои от световноизвестните учени, преподавали във факултета – акад. Димитър Иванов, проф. Захари Караогланов, проф. Иван Странски, акад. Ростислав Каишев, акад. Алексей Шелудко, както и съвременните учени - акад. Петър Кралчевски, проф. Тони Спасов, проф. Николай Денков, проф. Борис Гълъбов и други, носители на наградата „Питагор“ през изминалите години.

4

Доц. Богданов представи и отделните катедри във Факултета, като подчерта, че Катедрата по аналитична химия във Факултета по химия и фармация е първата катедра по аналитична химия в света. Той представи специалностите, изучавани във Факултета, предлаганите магистърски програми и подчерта, че качеството на образованието е изключително високо, защото преподавателите освен че преподават, се занимават и с наука. Доц. Богданов обърна специално внимание и на възможностите за реализация на студентите, завършили Факултета по химия и фармация.

6

Заместник-деканът представи още предимствата на обучението във Факултета, като наблегна на възможността за личен контакт и адекватна обратна връзка от преподавателите, на възможността студентите да участват активно в научните изследвания, разказа за съвместните проекти със световноизвестни университети. Той подчерта още, че студентите биват насърчавани да участват в научни проекти, като най-добрите от тях се подкрепят активно за провеждане на практика в чужбина и за най-успешна реализация. Доц. Богданов обърна специално внимание и на това, че Факултетът е едно от най-изявените научни звена в България.

След презентацията учениците бяха разпределени по групи и имаха възможността да разгледат различните лаборатории, да се докоснат до научната дейност в тях и да видят различни експерименти. Те посетиха лабораторията по токсикология, по инженерна химия, по квантова химия, по технология на лекарствените форми и други.

8
9
10