Начало / Новини / Новини и събития / Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация

   
Дни на отворените врати във Факултета по химия и фармация

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет започнаха ежегодните Дни на отворените врати. Те се провеждат в рамките на два дни, през които се представят специалностите, изучавани във Факултета, а любопитните и любознателните имат възможността да посетят различните лаборатории и да надникнат в света на квантовата химия, инженерната химия, технологията на лекарствените форми.

Гостите на Факултета по химия и фармация бяха приветствани от заместник-декана доц. Милен Богданов. По време на своята презентация доц. Богданов направи въведение за мотивацията и желанието за личностно развитие според пирамидата на Маслоу. „Убеден съм, че след като сте тук, си задавате въпроса какво да правите след като завършите училище”, каза доц. Богданов и посъветва учениците, ако решат да учат – да не работят, а ако изберат да работят – също така да учат, тъй като студентските години са едни от най-прекрасните в живота и ще им дадат възможност да си намерят по-добра работа.

 

2

Доц. Богданов представи накратко Факултета по химия и фармация, като отбеляза, че стремежът към самоусъвършенстване на факултета може да се види и в постиженията му – според Националната рейтингова система на университетите в България факултетът има 69 от максималните 73 точки. Според доц. Богданов успехът на Факултета по химия и фармация се дължи на три неща – традиция по отношение на обучението, авторитет по отношение на преподавателите и адаптивност по отношение на учебните планове.

Заместник-деканът разказа историята на факултета, който има повече от едновековна традиция и отваря врати за пръв път пред 1889 г. като Физико-математическо отделение на Софийския университет. Доц. Богданов спомена имената на най-заслужилите учени от факултета: акад. Димитър Иванов - създател на българската школа по органична химия, постигнал забележителни резултати в областта на органометалните съединения, проф. Захари Караогланов - създател на първата в Европа самостоятелна катедра по аналитична химия (1924), свързал името си с електрохимичната кинетика, проф. Иван Странски и акад. Ростислав Каишев - създатели на българската физикохимична школа и на теорията на кристалния растеж, акад. Алексей Шелудко - създател на българската колоид-химична школа, акад. Георги Близнаков - с постижения в неорганичния катализ и кристализацията в присъствие на примеси, проф. Димитър Баларев, проф. Никола Пенчев, проф. Асен Златаров и редица други.

Доц. Богданов представи и изследователите, получили наградата „Питагор” през годините. Заместник-деканът направи презентация на катедрената структура и състава на Факултета по химия и фармация и направи обзор на специалностите във факултета и възможностите за бъдеща реализация. Доц. Богданов отбеляза, че студентите могат да се развиват в различни области - да станат преподаватели, да работят за световни компании, да основат свой бизнес и подчерта, че безработицата сред завършилите факултета е под 1 процент. Той разказа на учениците за кръжочната дейност, която предоставя на студентите възможността за практически стаж по време на обучението им, както и за обмена на преподаватели със световно признати университети като Оксфорд, Кеймбридж и Института „Макс Планк“.

Той представи предимствата на обучението във ФХФ: възможност за личен контакт и адекватна обратна връзка от преподавателите, студентите могат да участват активно в научните изследвания, провеждат се и експериментални, и теоретични изследвания на най-високо ниво, най-добрите студенти се подкрепят активно за провеждане на практика в чужбина и за най-успешна реализация. Факултетът е звеното в България с най-висока научна продукция.

6

Денят на отворените врати беше посетен от 145 ученици от различни училища. Разпределени по групи, те посетиха научно-изследователските лаборатории на Факултета. В 205-та аудитория имаха възможност да разберат повече за ползите и начина на работа на ядрено-магнитния резонанс от гл. ас. Никола Бурджиев и гл. ас. Невена Петкова. Ядреният магнитен резонанс (ЯМР) е един от двата основни метода, разкриващи структурата на молекулите. Обекти на ЯМР-спектроскопията са храни, природни продукти, лекарствени препарати, биомолекули и много други. В лабораторията на Факултета по химия и фармация се намира един от трите ЯМР-спектрометъра в България. Учениците присъстваха на обработването на реални проби и интерпретация на резултати.

3

Гл. ас. Захари Винаров разказа на бъдещите студенти за технологията на лекарствените форми. Част от опитите бяха измерването на силата на натиск, на която трябва да издържи едно хапче, за да доставя ефективно лекарствените вещества. Учениците научиха за ключовата роля на фармацевта в превръщането на едно биологично-активно вещество в пълноценен лекарствен продукт, видяха как се произвеждат таблетки и как се изследва качеството на крайните продукти.

Синтезът на нови съединения, откриването на остатъчни вещества и проверката на качествата им чрез метода на високоефективна течна хроматография представи доц. Милен Богданов. Учениците имаха възможност да видят на живо пътя по създаването на една нова молекула.

4

В лабораторията по органична фотохимия гл. ас. Станислава Йорданова и доц. Станимир Стоянов разкриха на учениците тайните на светлината, как тя влияе върху молекулите и химичните реакции, как променя цветовете. Преподавателите разказаха интересни факти за фотохимията - нейното възникване и същност, и измериха UV-защитата на слънчевите очила на учениците.

В лабораторията за подготовка на олимпийци учениците бяха посрещнати с дим от доц. Елена Бояджиева, доц. Милена Кирова и студента Мартин. Гостите имаха възможността да създадат сами цветни огньове и химически светофар, да разкрият мистерията на „синята бутилка“ и загадките на криминалистите.

5

Елисавета Младенова разказа повече за действието на атомно-абсорбционния спектрометър и демонстрира създаването на разноцветни пламъци в резултат на протеклите химични реакции при измерването на абсорбцията на пробите.

7

Квантовите химици и докторанти Николета и Гергана представиха забавната страна на изследванията и висотите, които могат да се достигнат с помощта на компютърните технологии. Те разказаха на учениците как симулират различни системи и процеси – от материали и молекулни устройства за „чиста” енергия и нано-технологиите до биологично активни вещества и носители на лекарства.

Доц. Христо Чанев и ас. Стела Георгиева запознаха гостите с идеята за хроматографския анализ и как е възможно да се установи наличието или отсъствието на дадено вещество в смес от стотици други.

Благодарение на гл. ас. Иван Свиняров учениците разбраха значението на науката фармакогнозия. Те успяха да разгледат сбирка от над 200 вида растителни вещества, използващи се за производство на лекарства и хранителни добавки, изпробваха в действие апаратура за извличане на биологично активни вещества и надникнаха през окуляра на микроскопа, за да разберат кои са характерните белези за разпознаване произхода на стрити на прах неизвестни растения.

1

Доц. Пенка Цанова показа разноцветните разтвори на наночастици, а докторант Невена Борисова от катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство” представи на учениците осцилираща реакция.

В „Къщата” зад аудитория 130 докторантът Моника Коваджиева демонстрира как се създават твърдофазни пени, не само с професионални инструменти, а дори и с фрапе-миксер.

След обиколката се проведе дискусия, по време на която студентите имаха възможност да зададат своите въпроси за дейността на Факултета, начина за кандидатстване и обучението.

Повече снимки от събитието можете да видите тук.