Начало / Новини / Новини и събития / Дипломите, издадени от Софийския университет през 2009 година, са валидни

   
Дипломите, издадени от Софийския университет през 2009 година, са валидни

Във връзка с репортаж, излъчен на 1 април 2017 г. в обедната емисия на новините на Нова телевизия отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да заяви следното:

Съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в сила към началото на 2009 година подпис под дипломите за завършено висше образование полагат деканът на факултета, който е завършил студентът, и ректорът на университета. Годишно в Софийския университет се дипломират между 5 000 и 7 000 студенти. По тази причина подписът на тогавашния ректор на Софийския университет проф. дин Иван Илчев е полаган с щемпел. Всички дипломи, издадени през 2009 година от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, носещи този щемпел, са издадени по законния ред, съдържат необходимите реквизити и са валидни.

При необходимост от легализиране дипломите, издадени през 2009 г. с положен с щемпел подпис се преподписват с положен на ръка подпис от проф. Иван Илчев. До този момент са преподписани около 400 дипломи. Тази процедура се извършва по служебен път от отдел „Образователни дейности“ на Софийския университет.

Междувременно с няколко изменения от 2009 година на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища подпис под дипломите за завършено висше образование полагат ректорът или упълномощени от него заместник-ректори. Всички дипломи, издадени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ след 2009 година са с положен собственоръчен подпис на ректор или на заместник-ректор.