Начало / Новини / Новини и събития / Десет нови преподаватели се присъединиха към академичната общност на Алма матер

   
Десет нови преподаватели се присъединиха към академичната общност на Алма матер

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков връчи трудовите договори на десет от най-новите си колеги. Той проведе кратък разговор с тях, поздрави ги за избора да се включат в преподавателския състав на Алма матер и им пожела успех.

Доц. Силвия Бумова става част от академичния състав на Факултета по математика и информатика. В Биологическия факултет ще преподават гл. ас. Елица Попова и гл. ас. Венислава Спасова, а ас. Вяра Велчева - във Факултета по химия и фармация.

В Юридическия факултет постъпва ас. Ирина Богданова. Ас. Венцислава Стоянова и ас. Явор Грънчаров започват работа във Факултета по начална и предучилищна педагогика. Медицинският факултет приема в редиците си асистентите Кристиана Епитропова, Светла Николова и Николай Конов.

1