Начало / Новини / Новини и събития / Ден на отворените врати за магистърските програми на ФКНФ

   
Ден на отворените врати за магистърските програми на ФКНФ

Във фоайето пред Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна Денят на отворените врати за магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии. На 1 септември 2016 г. от 10.00 часа пред Аулата на Ректората ще се проведе и Ден втори на отворените врати на Факултета.

Събитието дава възможност на студентите в неформална обстановка да се срещнат с университетски преподаватели, за да зададат своите въпроси и обсъдят магистратурите, които ги интересуват. Срокът за записване в програмите е от 10 май до 12 септември 2016 г., а провеждането на интервютата е на 13 и 14 септември 2016 г.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова откри събитието и отбеляза, че инициативата е много добре приета и изрази огромната си благодарност към проф. Милена Попова, заместник-декан на Факултета, която е главен организатор на кампанията. Деканът изрази надежда на есен да има много магистри, студенти не само от Факултета по класически и нови филологии, но и от други специалности на Университета и от други висши училища.

2

По думите й, именно в магистърските програми преподавателите могат да предложат на студентите задълбочени знания в областите, в които работят, да предложат неща, които другаде няма къде да научат. Проф. Данова отбеляза, че се гордее с голямото разнообразие от магистърски програми, които Факултетът предлага и изрази надеждата си те да отговорят на интересите на всички студенти, които имат афинитет към филологиите, към езиците, към културите и огромното многообразие от дисциплини, които се изучават във Факултета.

Проф. Мадлен Данова пожела успех на инициативата и благодари на всички, положили усилия за организирането и провеждането на събитието.

3

Факултетът по класически и нови филологии предлага разнообразни магистърски програми, сред които фигурират съвместни програми с преподаватели от различни специалности и факултети на Софийския университет, а също така със специалисти от престижни институции и университети в чужбина. Част от програмите предлагат модули за специалисти и неспециалисти. В някои от тях обучението се води изцяло на английски или на друг чужд език.

4

Изучаването на езици е ключ към разбирането на света и другия. Преподавателите са медиатори и преводачи на езици и култури. Магистърските програми на Факултета по класически и нови филологии, благодарение на висококвалифицираните университетски преподаватели и добрата материално-техническа база, осигуряват задълбочена подготовка, солидни знания и престижна диплома, които отварят нови перспективи за личностно развитие и успешна кариера.

Пълен списък на магистърските програми към Факултета по класически и нови филологии можете да намерите тук .

5
6
7