Начало / Новини / Новини и събития / Делегация от Туркменистан посети Факултета по педагогика

   
Делегация от Туркменистан посети Факултета по педагогика

На 5 април 2023 г. правителствена делегация от Туркменистан посети Факултета по педагогика и проведе среща с деканското ръководство. Целта на посещението бе да се проучи системата за социални услуги и образованието по социална работа в България – базова подготовка и продължаваща квалификация на помагащите специалисти.

Делегацията беше запозната с традициите на Факултета по педагогика в подготовката на специалисти в професионално направление 3.4. Социални дейности – бакалавър, магистър, доктор и следдипломна квалификация. Специален акцент беше поставен върху практическата подготовка на студентите по социална работа по утвърден в годините модел.

1-55

Посещението е по проект „Подкрепа на Съвместната програма за подобряване на системата за социална защита чрез въвеждане на приобщаващи качествени социални услуги в общността“, реализиран от „Партньорство за всяко дете“, УНИЦЕФ и Фондация „За Нашите Деца“.

1-56
Благодарствена грамота