Начало / Новини / Новини и събития / Четиринадесета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“

   
Четиринадесета международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна Четиринадесетата международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, организирана от Департамента по спорт към Софийския университет.

Двудневният научен форум се провежда в сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Федерацията на спортните педагози в Република Северна Македония, Националното издателство „Азбуки“, МОН, Фонд „Научни изследвания“ – МОН. Той се провежда по проект по дог. № КП-06-МНФ/8 от 20.07.2022 г. към Фонд "Научни изследвания" , МОН, на тема “Международна научна конференция “Съвременни тенденции на ФВС”, Департамент по спорт.

1-3

Присъстващите бяха приветствани от проф. Анжелина Янева, дн, председател на Научния и на Организационния комитет, която заяви, че за нея е чест да са всички заедно на организираната от Департамента по спорт конференция, която се провежда вече 14 години.

1-2

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Елиза Стефанова поздрави всички участници и гости на конференцията от свое име и от името на ректорското ръководство. Тя поздрави и организаторите на събитието за това, което правят, особено в последните няколко години. „Усилията, които полагате, напълно разбирам, са повече, отколкото на много други. Това, с което вие се занимавате, изисква наистина физически да сме заедно, за да може да бъде в максимална степен ефективно. Но въпреки това в рамките на последните години вие направихте усилия и виждам, че една от темите на днешното научно събитие е свързана точно с това – как с помощта на технологиите трябваше да се борите със ситуацията, в която попаднахме по време на Ковид пандемията“, каза проф. Стефанова и допълни, че това, което правят колегите в научната сфера, е от голямо значение и им благодари.

1-1

Заместник-ректорът изрази радостта си, че чрез постигнатото в научен план студентите на Софийския университет получават огромна възможност да се докоснат до специалисти от най-високо ниво по различни видове спортове. Проф. Стефанова подчерта и факта, че резултатите от дейността на Департамента се виждат от успехите на нашите студенти в повечето състезания. Накрая тя изрази надеждата си, че ще продължат с голямата си дейност, която развиват, както в научната област, така и в обучението на студентите и пожела успех на форума.

1-4

Директорът на Департамента по спорт към Софийския университет проф. Боряна Туманова поздрави всички и благодари на участниците в конференцията. Тя изрази убеждението си, че през двата дни на форума ще се състои пълноценен научен дебат, който ще обогати теорията в областта на физическото възпитание и спорта и пожела успешна работа.

В рамките на откриването на тържеството бяха поднесени поздрави от кмета на Варна, от Шуменския университет, от Националната спортна академия, от Университета „Гоце Делчев“, Шип, Македония, от Факултета по педагогика на Софийския университет.

1-5

В рамките на двудневния научен форум участниците ще се обсъждат различни теми в следните направления: Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система; Рекреацията, анимацията и спортът в свободното време – превенция за здраве; Теория и методика на физическото възпитание и спорта; Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области; Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт.

В рамките на събитието ще се проведе и Кръгла маса на тема „Иновации в спортната педагогика: от теорията към практиката“.

Представените доклади ще бъдат публикувани от издателство „Азбуки“ към МОН, Федерацията на спортните педагози в Република Македония и Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

1-6

Организационен комитет: Председател: Анжелина Янева, дн; Зам.-председател: Иванка Кърпарова, д-р; Научен секретар: Венелина Цветкова, д-р; Технически секретар: Елица Стоянова, д-р; Членове: Валерия Луканова, д-р; Николай Стайков, д-р; Николета Бочева, д-р; Радослав Костадинов, д-р; Стефан Милетиев, д-р; Тихомир Димитров, д-р; Теодор Георгиев

Научен комитет: Председател: проф. Анжелина Янева, дн – България; Членове: проф. Ирен Пелтекова, д-р; проф. Георги Игнатов, д-р; проф. Боряна Туманова; проф. Лариса Митина, дпсн – Москва, Русия; проф. Ина Федотенко, дпн – Тула, Русия; проф. Биляна Попеска, д-р – УГД – Северна Македония; проф. Клод Шойер, д-р – президент на EUPEA; доц. Антон Хиджов, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р; доц. Деспина Сивевска, д-р – УГД, Северна Македония