Начало / Новини / Новини и събития / Биологическият факултет продължава работата по проекта AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

   
Биологическият факултет продължава работата по проекта AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

По Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” Биологическият факултет към Софийския университет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, спечели и започна работа по изпълнението на проект: “AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters”, акроним на проекта: „AgroLabs“.

Проектът е на обща стойност 956 303,00 евро, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% е национално съфинансиране. Ръководител на проекта от страна на Университета е доц. д-р Валентин Богоев.

Проектът AgroLabs е насочен към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier).

Целта на проекта е да насърчи производството и разпространението на иновативни агро-хранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като подпомага малки и средни предприятия и производителите в своите проекти за развитие, създавайки нови пазари за своите продукти.

Проектът AgroLabs ще допринесе за повишаването на привлекателността, продуктивността и международното присъствие на хранително-вкусовия сектор в региона на Балкани-Средиземно море. Освен това ще подкрепи трансграничното сътрудничество чрез насърчаване на иновационните технологии, стратегии и продукти, също така ще увеличи използването на ноу-хау технологиите в малки и средни предприятия, което ще доведе до по-конкурентноспособен Балканско-Средиземноморски регион.

Това ще бъде постигнато чрез разработването на иновационни клъстери AgroFood - място, където научните среди, индустрията и властите могат да се срещнат, за да създадат промени в областта на иновациите в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

За постигането на тези цели за устойчив растеж на сектора "Агропродукти" трябва да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни.

До момента са проведени няколко работни срещи по проекта. През септември 2017 г. в Технологичния образователен институт в Атина, Гърция (водещ партньор) се проведе първата работна среща "Kick-off meeting", а на 29 март и 30 март 2018 г. в Лимасол, Кипър се проведе втората работна среща на партньорите.

Предстоят още срещи през юни-юли 2018 г. в Лимасол, Кипър и през ноември 2018 г. в Албания.

111

По проекта AgroLabs са планирани редица инициативи. Ще се извърши диагностициране на хранително-вкусовия сектор в регионите на Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier) за идентифициране на проблемите, събиране на данни, които могат да бъдат използвани като инструменти за решения, за да се опишат потенциалните алтернативи за насърчаване на транснационалния обмен.

Предвиждат се още организиране на AgroLabs семинари. Ще се организират четири AgroLabs семинара на територията на регионите Иматея, Лимасол, Благоевград и Фиер. AgroLabs семинарите ще разпространяват събраните данни от диагностицирането на хранително-вкусовия сектор.

В рамките на проекта ще се провеждат срещи на високо равнище за иновации на AgroLabs. Предвидена е транснационална конференция, в която участват ключови заинтересовани страни от всеки регион за насърчаване на транснационалния обмен, обсъждане на предизвикателствата и разработване на общи решения и стратегии за растежа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в региона Балкани-Средиземно море.

По време на изпълнението на проекта ще се създадат четири местни плана за действие. Те ще бъдат резултат от проведените консултации на заинтересованите страни с цел изграждане на съвместна стратегия на регионално равнище. Те ще служат като оперативен план за създаването на AgroLabs клъстерите.

Предвижда се създаване на четири AgroLabs клъстера, които ще оперират в регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier). Това ще бъде постигнато чрез разработването на иновационни клъстери “AgroFood” - място, където индустрията (производителите, предприятията в сектора на хранително-вкусовата промишленост), изследователските институции и публичните органи могат да се срещнат.

Оценяването на проект AgroLabs включва мониторинг и оценка на AgroLabs клъстерите. Оценяването има за цел да следи напредъка на разработването на иновационните клъстери “AgroFood” и тяхното функциониране, за да предостави информация за тяхната функционалност.