Начало / Новини / Новини и събития / Бакалаврите от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха своите дипломи

   
Бакалаврите от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха своите дипломи

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 250 бакалаври от випуск 2019 г. на Философския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. Един абсолвент завършва с пълно отличие.

Церемонията бе открита от декана на Философския факултет проф. д.пс.н. Соня Карабельова, която поздрави абсолвентите с успешното завършване на този плодотворен период от тяхното развитие и жизнен път: „Това е празничен ден, силно емоционално обагрен и наситен с положителен заряд не само за вас, за вашите родители и вашите приятели. Това е празничен ден и за нас – вашите преподаватели“. Деканът призова младите си колеги да запомнят този ден с чувството за изключително вложените усилия и старание, увенчани с успех. Благодари им за избора да предпочетат да учат в Софийския университет, във Философския факултет, а на техните близки – за искрената подкрепа и съпричастност към стремежите им през годините. Проф. Карабельова посочи, че както близките им, така и те, техните преподаватели, се гордеят днес с успехите им. Тя отбеляза, че повечето от специалностите във Философския факултет и тази година са на първо място в своите професионални направления в Националната рейтингова система – показател за високото качество на образованието и високите научни постижения. По думите й, това дава на завършилите факултета една по-широка перспектива за света и възможност за успешна реализация на високия потенциал, който притежават.

2

Деканът подчерта, че всеки избор има решаващо значение за тръгването по определена житейска траектория, а при избора на път в живота човек носи в себе си нагласите и изискванията на семейството, съпреживяванията на приятелите, съветите, мненията и влиянието на преподавателите от Университета. Тя призова абсолвентите да не забравят да мечтаят, да следват мечтите си, да не се отказват от тях, да бъдат по-силни, по-щастливи и по-продуктивни, да намерят начини за актуализация на високия си потенциал.

7

В рамките на церемонията проф. дпн Ваня Матанова и проф. дсн Дончо Градев бяха удостоени с Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Двамата преподаватели във Философския факултет получиха отличията си от заместник-ректора проф. Ренета Божанкова.

Проф. Ваня Матанова е създател на българската академична клинична психология и на водещата в Алма матер магистърска програма по клинична психология. Показателен за академичната й отдаденост е внушителният брой, защитили под нейното научно ръководство докторанти – 28 души. Тя има решаващ принос и за утвърждаването на клиничната психологическа практика в страната чрез създадените от нея центрове за психологично здраве в София, Пловдив, Плевен, Бургас и Варна. Освен, че е един от най-търсените психотерапевти в България проф. Ваня Матанова е възпитала и обучила множество свои последователи, които успешно се реализират в академичната наука и терапевтичната практика. Автор е на 13 индивидуални монографии, на десетки научни статии и студии и множество доклади и участия в научни конференции и конгреси. Като учен и преподавател проф. Матанова оставя трайна следа в академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и тази награда е оценка на нейните дългогодишни усилия.

9

Проф. Ваня Матанова благодари за отличието и добави, че за нея това е гордост, чест и привилегия. По думите й, всеки един път е някаква трансформация, която започва от тези, които са били преди нас и се надява много, че ще продължи и от тези, които идват след нас, всеки един успех е възможен, когато се опира на постиженията на хората преди нас. Обръщайки се към абсолвентите, проф. Матанова им пожела да строят мостове: „Мостовете са едно от най-големите постижения на човечеството, защото те са построени там, където се срещат човешките нужди. Мостът е за да се преодолее трудността, за да се преодолее препятствието“.

4

Проф. дсн Дончо Градев е доайен на българската социална психология. Дългогодишен преподавател в катедра „Социално организационна, клинична и педагогическа психология“. С огромен принос за утвърждаването на специалност „Психология“ като водеща в Софийския университет. Той е възпитал и обучил редица свои последователи, някои от които са утвърдени имена в българската социална психология. Създател на магистърската програма „Социална и юридическа психология“. Автор е на 20 индивидуални и съавтор в множество колективни монографии, а също така десетки научни студии и статии. Той е от онези учени и преподаватели, които оставят трайна следа в академичната общност на Алма матер. Тази награда е отговор на неговия безспорен и огромен принос за развитието на университетската наука и на българската психология.

10

Проф. Дончо Градев благодари за високата награда. Той изрази убеждението си, че тези, които изучават психология, след време стават по-добри хора, и подчерта, че това е другата страна на психологията извън академичната професия. Той обърна внимание, че психологията е търсена специалност и специалистите се реализират в много сфери в обществото. Проф. Градев заяви, че целият му професионален живот е започнал и завършил в Софийския университет, и този живот е бил много хубав. Той пожела на младите си колеги да се чувстват така, както той самият се е чувствал през тези години.

12

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави абсолвентите за тяхното успешно завършване от свое име и от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков. Обръщайки се към тях, тя заяви, че в празничния ден ще чуят многократно, че тук, в Университета, са били най-хубавите им години. Проф. Божанкова подчерта, че това е така, защото през тези години радост и свобода са в най-искрено и най-радостно съгласие. По думите й, в тези години има време за всичко - любопитство и непримиримост, разпаленост и енергичност, мечта и бунт. „Запазете ги в паметта си, за да имате своя мяра за добро, достойнство, постижение“, призова най-младите си колеги проф. Божанкова. Тя им напомни, че днес се присъединяват към хилядите абсолвенти от 13-те десетилетия на Софийския университет, но подчерта, че тази принадлежност носи не само престиж, а и отговорност. По думите й, важно е експертното знание, което са получили, но и всяка човешка добродетел, която ще ги води при прилагането на това знание.

3

„Спектърът на специалностите във Философския факултет е така широк, че пътищата на професията и живота ще ви отведат в много различни посоки. Където и да идете обаче, помнете преподавателите и колегите си, ценете полученото знание и направете това знание нужно и полезно на народа ни“, каза още проф. Божанкова и пожела на абсолвентите успех и благополучие.

Тя се обърна с благодарност към родителите и семействата на випускниците, които са ги подкрепяли през годините.

След като пожела на добър час на най-младите си колеги, проф. Ренета Божанкова обяви випуск 2019 г. на Философския факултет за завършил.

13

Церемонията продължи с раздаването на дипломите. Заместник-ректорът връчи дипломата и златната значка на пълния отличник на випуска Теодора Джоргова от специалност „Психология“.

14
15