Начало / Новини / Новини и събития / 51-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика

   
51-ва Национална конференция по въпросите на обучението по физика

В Аулата в Ректората на Софийския университет започна 51-вата Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“. Научният форум ще продължи до 13 април, като домакин ще бъде Физическият факултет.

Конференцията се организира от Съюза на физиците в България (СФБ), Министерството на образованието и науката, Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и фондация „Еврика“ с медийното партньорство на БТА, Национално издателство „Аз-Буки“, сп. „Светът на физиката“ и интернет сайтовете Наука OFFNews и MediaBricks.bg.

1-2

Научният форум бе открит от председателя на Съюза на физиците чл.-кор. проф. Александър Драйшу, който заяви, че за него е чест и удоволствие да приветства всички с „Добре дошли“. Той заяви, че в един или друг аспект конференцията е свързана с Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие и благодари на всички, които са се отзовали на поканата да участват. Проф. Драйшу изрази надеждата си конференцията да излезе и със становища, които да бъдат чути от хората, взимащи управленските решения в страната.

1-9

По повод 51-вата Национална конференция по въпросите на обучението по физика бе изпратен поздравителен адрес от Министерството на образованието и науката, подписан от заместник-министър проф. Албена Чавдарова. В адреса се казва, че е много силно посланието на международната научна област за повишаване на глобалната осведоменост за фундаменталните науки, което „ще отвори врати“ за по-голям интерес към научни изследвания, професионално образование и експертно развитие. „Министерството на образованието и науката високо оценява експертизата, която притежавате, и се надяваме дългогодишното ползотворно сътрудничество между двете институции по приоритетни теми и за преодоляване на важни предизвикателства да се задълбочи. Вярваме, че стремежът и съвместните ни усилия за създаване на иновативно и споделено пространство на знание в областта на физиката ще добавят стойност към развиваните иновативни модели за образование, наука и технологичен трансфер за комерсиализация на публичните научни изследвания с висока добавена стойност“, се казва още в поздравителния адрес. Накрая в него проф. Чавдарова посочва, че е сигурна, че само чрез постоянен обмен на идеи и знания ще превърнем България в жизненоважен елемент от европейското изследователско пространство, а родните ни учени – в желани партньори.

1-8

Представен бе и поздравителен адрес от името на Почетния председател на Съюза на физиците акад. Александър Петров. В него той пожелава успешна работа на колегите си в конференцията. По думите му устойчивото развитие на обществото е свързано с качественото образование, защото само образовани и добре информирани хора ще могат да изградят научната и технологична инфраструктура, необходима за развитието на обществото към един по-добър свят, както и да се реализират като конкурентноспособни професионалисти в него.

1-4

Деканът на Физическия факултет проф. Георги Райновски отправи поздрав от името на колегията на факултета за избора на темата. Той изрази убедеността си, че няма човек в залата, който да не разбира значението на обучението по физика и научните изследвания по физика за устойчиво развитие на всяко съвременно общество. Проф. Райновски изрази надеждата си, че в рамките на тази конференция участниците ще успеят да пренесат това послание към широката общественост и най-вече към политиците, които се подготвят да управляват България в следващите няколко години. Накрая проф. Райновски пожела на всички успешна работа и светли Великденски празници.

В рамките на официалното откриване на конференцията бяха връчени и наградите по физика „Акад. Матей Матеев“ на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за учители с най-голям принос при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката и астрономията и за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда.

 

1-6

Наградата „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката“ се присъжда на Цеца Цолова Христова, учител по физика и астрономия в ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Ботевград.

1-5

Наградата „За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда“ се присъжда на д-р Красимир Пламенов Витларов, учител по физика в ОУ „Васил Левски“ и ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ в град Пловдив.

 

1-7

Участниците в конференцията бяха поздравени от Столична община с изпълнение на струнен квартет „Симфониета „София“.

1-3

Конференцията продължи с пленарни доклади: „Устойчивото развитие на България и българската физика“ – проф. дн Иван Лалов; „Природните науки и устойчивото икономическо развитие“ – проф. дн Венко Бешков; „Популяризирането на физиката – необходима стъпка по пътя към устойчиво развитие“ – проф. дн Александър Драйшу, „Нобеловата награда по физика за 2022 г.“ - проф. Людмил Хаджииванов и „Енергетика и устойчиво развитие“ - инж. Иван Хиновски.

1-11

Следващите дни конференцията ще продължи работата си във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където в секциите „Средно образование“ и „Висше образование“ ще бъдат представени пленарни, секционни и постерни доклади (включително на студенти), в които ще се разгледа и оцени дейността на Съюза на физиците в областта на образованието и научните изследвания по физика като един от факторите, насочващи и осигуряващи устойчиво развитие на страната.

Ролята на фундаменталните изследвания по физика в общото развитие на страната и в образованието, тяхната връзка с приложната физика, израстването на висококвалифицирани учени, способни да привнесат световните резултати и технологии, представляват фактори за устойчивото развитие на България и са обект на анализ на конференцията. За възходящото развитие на икономиката приложните изследвания в различни области на физиката са ключови.

В рамките на 51-ата Национална конференция със съдействието на фондация „Еврика“ на 11 и 12 април ще бъде проведена и традиционната Младежка научна сесия на тема „Физиката за един по-добър свят“, която включва следните компоненти: компютърни презентации, интернет страници, идеи за компютърна анимация, разработки на демонстрации по темата, показващи връзката на физиката с устойчивото развитие с участието на 67 ученици от 5 до 12 клас от 24 средни училища с 41 представени проекта ; Национален конкурс за есе (за ученици и студенти) на тема Чрез физиката откриваме и променяме света“ с участието на 124 ученици от 5 до 12 клас и студенти от 43 средни и висши училища; Национален онлайн фотоконкурс (за ученици гимназиален етап и за студенти) на тема: „Красивото във физиката“, със 160 участници от средните и висшите училища у нас.

В програмата на конференцията са включени и демонстрации по експериментална физика на доц. д.н. Цветан Велинов и гл. ас. д-р Гошо Гоев към Физическия факултет, както и посещение на Националния политехнически музей в София, където ще присъстват на демонстрации по физика, демонстриращи по атрактивен и нестандартен начин основни закони в механиката, електричеството и магнетизма, оптиката, трептенията и вълните.

Преди закриването на конференцията ще бъде проведена дискусия на тема: „Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“ с водещи: проф. д.н. Евгения Вълчева и проф. д.н. Иван Лалов.

Тематиката на 51-вата Национална конференция е пряко свързана с обявената с решение на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development; 01.07.2022г. - 30.06.2023 г.). Инициативата за обявяването на тази международна година е на Международния съюз за чиста и приложна физика. Съюзът на физиците в България, с подкрепата на МОН, членува в международната организация.

Конференцията представлява възможност да бъде разгледана и оценена дейността в областта на образованието и на научните изследвания по физика като един от факторите, насочващи и осигуряващи устойчиво развитие на страната. Устойчивото развитие на обществото се свързва с образованието най-малкото посредством една от целите, одобрени от страните-членки на ООН през 2015 г. – постигането на качествено образование.

Като запазва своята основна насока към образованието, 51-вата Национална конференция ще обърне внимание на темата за ролята на образованието и на изследванията по физика за устойчивото развитие на България.