Начало / Новини / Новини и събития / 50 години от създаването на специалността "Туризъм" и 45 години от учредяването на Катедра „География на туризма“ в Софийския университет

   
50 години от създаването на специалността "Туризъм" и 45 години от учредяването на Катедра „География на туризма“ в Софийския университет

В 292-ра аудитория в Ректората на Софийския университет тържествено бяха отбелязани две юбилейни годишнини в Геолого-географския факултет – 50-годишнината на специалност „Туризъм“ и 45-годишнината на Катедра „География на туризма“. Празникът е съпътстван и от международна научна конференция на тема: „Съвременният туризъм – традиции и иновации“.

На откриването присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет чл.-кор. дфн. проф. Николай Витанов, министърът на туризма Николина Ангелкова, деканът на Геолого-географския факултет проф. д-р Филип Мачев, посланици, гости от български и чуждестранни университети, представители на българската академичната общност, представители на туристическия бранш и на държавни институции.

1

Празникът започна с тържествен водосвет и бе открит от ръководителя на Катедра „География на туризма“ доц. Мариана Асенова. Тя поздрави присъстващите и припомни накратко историята на специалността „Туризъм“ и на Катедрата „География на туризма“.

Специалността е наследник на създадената през 1967 г. специалност „География на туризма“, а катедрата е създадена през 1972 г. Доц. Асенова припомни авторитетните имена на хората, спомогнали през годините за развитието на специалността и катедрата и благодари за тяхната всеотдайност и труд.

2

Ръководителят на катедрата отчете в приветствието си, че за изминалите 50 години в специалността са завършили над 3000 студенти, 10% от тях са чужденци от над 50 различни страни – от Африка, Азия, Латинска Америка, Европа и Близкия изток. Защитени са около 1200 дипломни работи, 23 доктората, от които 13 са на чужденци. Доц. Асенова добави, че според рейтинговата система на университетите катедрата е водеща от самото начало на въвеждането на системата. Специалността е на първо място по комплексна оценка и по показателите, които са свързани с реализацията на студентите на пазара на труда. Тя представи и програмите, по които се обучават бакалаврите, магистрите и докторантите в катедрата. Доц. Асенова подчерта и учебния план за производствен стаж, който много допринася за професионалната подготовка на студентите. „Включваме студентите в различни проекти, самите те ни помагат и имаме много приятни мигове с тях. Работим с много страст, обичаме нашите студенти и много високо ценим всичките си колеги“, завърши приветствието си доц. Асенова.

4

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Николай Витанов честити празника на колегите си и прочете поздравителен адрес от името на Ректора на Университета проф. Анастас Герджиков. В него той посочва, че през изминалите пет десетилетия специалност „Туризъм“ се е утвърдила като водеща в областта на академичното образование по туризъм у нас и е една от най-желаните специалности в Геолого-географския факултет, а възпитаниците на катедрата, получили висококвалифицирана подготовка, имат своята успешна професионална реализация. Проф. Герджиков отбелязва, че развитието на туризма е динамичен процес и поздравява колегите си за това, че успяват да са актуални, иновативни и оригинални и се стремят да възпитават тези качества в своите студенти. Той поздравява колегите си и за многобройните и изключително разнообразни прояви, които организират, търсейки нестандартното, различното, творческото, за да популяризират специалността. „Убеден съм, че и в следващите десетилетия Вашият труд ще даде още плодове и поводи за гордост и удовлетворение. Пожелавам на Вас и на Вашите студенти нови предизвикателства, които да преодолявате, лично щастие и професионални успехи!“, се казва още в поздравителния адрес.

6

В рамките на тържеството проф. дгн Мария Воденска бе удостоена с Почетния знак на Софийския университет със синя лента. Отличието й бе връчено от проф. Витанов за постигнати високи резултати в преподаването, в научно-изследователската и обществената дейност. Проф. Воденска изрази благодарността си за признанието и сподели, че от прекрачването на прага на Университета като студентка до днес целият й живот е свързан със Софийския университет. Тя заяви още, че най-ценното за нея са дългите, трайни и здрави приятелства, създадени през годините и с тези приятелства се чувства наистина богата.

8

Министърът на туризма Николина Ангелкова също отправи приветствие по повод двойния празник. В словото си тя отбеляза, че по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания през 2016 г. в отрасъла и свързаните с него икономически дейности у нас е формиран брутен вътрешен продукт на стойност над 11,6 млрд. лв., което е близо 13% от показателя за страната. За този период работещите в сектора и свързаните с него отрасли са били 363 хил. души, което е близо 12% от всички заети лица в България. Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в българската икономика. Седем от всеки 100 евро, инвестирани у нас, са вложени в туризма. Цифрите са достатъчно показателни за перспективите, които открива секторът за реализацията на младите и образовани хора.

5

Министър Ангелкова поздрави студентите и представителите на академичната общност за качественото образование, усилията и стремежа към високо ниво на обучение, които са изключително необходими за подготовката на компетентни и конкурентоспособни кадри в сектора. Немислимо е България да бъде разпознаваема, привлекателна и търсена туристическа дестинация през всички сезони без помощта и професионализма на кадрите, които се посвещават на важния за просперитета на България сектор, заяви министър Ангелкова и допълни, че положителните статистически данни потвърждават развитието на родния туризъм.

Тя подчерта, че данните до момента показват, че отново ще има успешна година в туризма след рекордната 2016 г., която е дала върхови постижения в сектора, откакто за него се води официална статистика. От началото на годината до края на август общият брой посещения на чуждестранни туристи в България 6 532 994. Ръстът спрямо същия период на миналата година е близо 8%, сочат данните на НСИ. Секторът се развива устойчиво и надграждаме постигнатото, отбеляза министърът на туризма.

Николина Ангелкова увери студентите и представителите на академичната общност, че Министерство на туризма ще подкрепи и ще бъде партньор на всяка добра инициатива, която ще стимулира развитието на България като търсена и предпочитана туристическа дестинация.

9

Към гостите на празника, както и към участниците в международната научна конференция поздрав отправи и проф. Филип Мачев, декан на Геолого-географския факултет. „За нас, геолозите, 50 години са по-кратки от примигване срещу яркото слънце. Но 50 години са и достатъчно дълъг срок, за да може човек да се обърне назад и да види какво е оставил след себе си. Тъй като, както се казва в едно стихотворение, животът се измерва не с години, а с дирята, оставена след нас“. Проф. Мачев отбеляза, че дирята, оставена от специалност „Туризъм“ се простира далеч зад границите на страната ни. Той подчерта, че на този ден трябва да отдадем дължимото на тези, които са преодолели не малко трудности, препятствия и предразсъдъци, за да убедят съответните фактори, че туризмът са не само онези стотина души, които Алеко е завел на Черни връх, а индустрия, отрасъл от икономиката на една страна и че за този отрасъл трябват високообразовани и квалифицирани кадри, които трябва да се обучават в университет.

Тържествената част продължи с поздравителни адреси, а малко по-късно започна и работата на участниците в научната международна конференция „Съвременният туризъм – традиции и иновации“.