Начало / Новини / Новини и събития / 15 са отличените на Докторантските четения във Философския факултет

   
15 са отличените на Докторантските четения във Философския факултет

В периода 26–28 септември в Конферентната зала на Ректората се проведоха Докторантски четения 2017 Философския факултет на Софийския университет. В събитието взеха участие участваха 41 докторанти.

По време на четенията , които се организират за втора поредна година, докторантите представиха част от дисертационния си труд или от научно изследване в дадена област по своя преценка. Представянията бяха разделени по секции според професионалните направления във факултета, а предоставените текстове на доклади бяха предварително рецензирани.

Публикуването на докладите не е задължително следствие, а привилегия след добро представяне, оценка за научна стойност на текста и логически коректна структура на изложението. Според организаторите на събитието най-важният резултат от форума е обратната връзка, която докторантите получават за собственото си представяне пред аудиторията. Техни колеги от същото направление и всеки, проявил интерес, можеше да задава въпроси, да дава препоръки, да обмени опит или идеи по разглежданата тема. Крайната цел беше докторантът да получи подкрепа в доразвиването на тезата си и опит в обсъждането на идеи.

През тази година за участие в докторантските четения постъпиха първоначално 41 текста, двойно повече от миналата година. Лично представени пред аудитория бяха 37. Модератори на отделните секции бяха доц. д-р Димитър Елчинов (секция „Философия“), доц. д-р Герасим Петрински (секция „Реторика“), проф. д-р Александър Маринов (секция „Публична администрация“), доц. д-р Румяна Коларова (секция „Политология“), доц. д.пс.н. Теодора Стоева (секция „Психология“), проф. д.н.к. Иван Еленков (секция „История и теория на културата“), проф. д.ф.н. Боряна Христова (секция „Библиотечно-информационни науки“).

Модераторите, които бяха и научно жури под ръководството на проф. д.ф.н. Оля Харизанова, зам.-декан на Философския факултет, наградиха с грамоти за отлично представяне 15 от докторантите.

1

Докторантските четения 2017 бяха закрити в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Мария Стойчева. Тя подчерта, че четенията са съществена крачка за създаване на докторантска общност – общност на младите учени. Проф. Стойчева изтъкна, че подобни събития помагат на докторантите да навлязат по-уверено в академичните среди и да придобият идентичност на самостоятелни изследователи. Тя представи своите препоръки за популяризирането на научните изследвания на младите си колеги и ги призова да участват в проектите, които биха им помогнали за по-добрата им бъдеща работа и реализация. Проф. Стойчева изрази надеждата си, че те ще бъдат следващите преподаватели и учени в Алма матер. „Нашата надежда е във вас, които сте тук и правите изследванията си при нас. Искаме вие да се чувствате на ниво, да се чувствате уверени в международна среда. Искаме вие, които сте в този университет да се чувствате като европейски изследователи. Без никаква капка на подценяване на вашите усилия и на вашите резултати в сравнение с всички останали“.

5

В края на събитието проф. Стойчева връчи грамотите на отлично представилите се докторанти:

Мадлен Ангелова, специалност „Философия“ – „Съвременни проблеми около понятието за a priori – случаят Уилямсън“; Станул Грозев, Катедра „Реторика“ - „Кант и Ницше за реториката“; Теодора Абрашева, Катедра „Реторика“ - „Приложение на реторичната теория и ораторство в киното“; Десислава Антова, Катедра „Реторика“ – „Реторически техники и похвати в онлайн медиите“; Мариела Йорданова, специалност „Публична администрация“ – „Новата образователна парадигма – Учене през целия живот“; Гергана Тошева, специалност „Европеистика“ - „Отношенията между България и Европейската икономическа общност/Европейския съюз (1991 – 1993)“; Атанас Ждребев, специалност „Политология“ - „Популизмът като дискурсивен стил“; Светослав Карабельов, специалност „Психология“ – „Предизвикателството на художествената литература към психологията относно проблема за защитните механизми“; Росица Йорданова, специалност „Психология“ – „Емпатия и семейно функциониране“; Десислава Петрова, специалност „Психология“ – „Значимост и проявления на емоционалната интелигентност в образователна среда“; Ивана Младенов-Бочева, специалност „Психология“ - „Фактори за формиране на етническата идентичност сред подрастващото поколение от българската общност в Република Сърбия“; Гергана Ненова, специалност „Социология“ - „Експертност и родителство в книгите за отглеждане на деца в България през 21-ви век“; Стоян Димитров, специалност „История и теория на културата“ - „Теоретични средства за анализ на комуникативната преднамереност на автора в телевизионната видеопродукция“; Стамена Кавръкова-Георгиева, специалност БИН - „Физически измерения на информационните хранилища – минало, настояще, бъдеще“; Никола Николов, специалност БИН – „Влияние на мозъчните импланти върху свободната воля и личностната идентичност“.