Начало / Новини / Новини и събития

   
Премиера на двутомното издание „Розата на Балканите“ от проф. Иван Илчев

В Аулата на Софийския университет бе представено двутомното издание на издателство „Колибри“ „Розата на Балканите“ от проф. Иван Илчев. Изданието е с подзаглавие „Кратка българска история за любопитни читатели“. Том I обхваща историята на България до края на XIX век, а том II - историята на България през XX век.

С нова магистърска програма стартира учебната година за магистри в Богословския факултет

На 3 ноември 2019 г. в Богословския факултет на Софийския университет бе открита учебната 2019-2020 година за магистри. Тържеството се проведе в Аулата на факултета. 110 магистри се обучават в 9 магистърски програми. От тази година стартира и новата програма „Църковното изкуство в България (Опазване, оценяване, презентиране)“.

Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права бе представена в Софийския университет

В Конферентната зала в Ректората се проведе информационен ден, посветен на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики. Събитието е част от проект “Build Solid Ground”, изпълняван от Habitat for Humanity Bulgaria (Фондация „Подслон за човечеството“) и се организира от фондацията и Геолого-географския факултет.

Доц. д-р Анна Ангелова бе удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков удостои доц. д-р Анна Ангелова с Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Доц. Ангелова получи отличието за своята всеотдайна и професионална работа като директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

30 нови преподаватели започват работа в Софийския университет. Ректорът връчи трудовите договори на 27 от тях

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков се срещна с част от най-новите си колеги, преподаватели в различни факултети на Алма матер. Той проведе кратък разговор с тях и ги поздрави за избора им да станат част от академичния състав на най-старото българско висше училище. Връчвайки трудовите договори, ректорът пожела на преподавателите успех.

Четвърта съвместна научна конференция на катедрите "Европеистика" и "Политология“ към Философския факултет

В Конферентната зала на Ректората се провежда Четвъртата съвместна научна конференция на катедрите "Европеистика" и "Политология“ към Философския факултет на Софийския университет. В рамките на научния форум докторанти, студенти и преподаватели ще обсъдят важни теми за бъдещето на ЕС и България, след изборите за Европейския парламент.

Официално бе открита обновената сграда на Университетския център „Академия за деца“

Официално бе открита обновената сграда, в която ще функционира Университетският център „Академия за деца“, на ул. „Коста Лулчев“ № 27. Предназначението на Центъра (УЦАД) е да реализира социално отговорната и хуманна политика за подпомагане на семействата на преподавателите и служителите в Софийския университет чрез осигуряване на допълнителни възможности за целодневен и почасов престой в УЦАД за анимация и за образователни услуги по тяхно заявено желание за определен срок.

Доц. д-р Климент Найденов е новият декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 22 октомври 2019 г., за декан на Геолого-географския факултет беше избран доц. д-р Климент Найденов.

Кандидатурите за декан бяха две: на проф. д-р Васил Маринов и на доц. д-р Климент Найденов. Доц. д-р Климент Найденов беше избран с 57 на 39 гласа.

С лекция на проф. Димитър Съсълов от Харвард пред стотици посетители стартира новият сезон на Кръжока по астрономия

На 24 октомври2019 г. в аудитория А207 на Физическия факултет проф. Димитър Съсълов от Харвард, най-успешният българин астроном, откри поредния сезон на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“.

Международна работилница по епиграфика и сигилография със сесии в Шуменския университет и Преславския археологически музей

На 28 октомври 2019 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше открита Международна работилница по епиграфика и сигилография, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Шуменския университет.

Изложба „Графични Трансформации II“ (българска и полска графика и арт книга)

На 18 октомври 2019 г. в Българския културен институт във Варшава, Полша, бе открита изложбата Графични Трансформации - II“. Събитието в рамките на международен арт-проект, който се разполага на територията на оригиналната графика и на арт книгата. Автор и куратор е д-р Снежина Бисерова, гл. асистент в Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международна научна конференция „Лингводидактически ракурси“

В Ректората се провежда международната научна конференция „Лингводидактически ракурси“, посветена на 70-годишнината от основаването на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

Сдружението „Наследство БГ“ бе прието за редовен член на консорциума Time Machine за използване на големите данни при изучаването на миналото

От 8 до 11 октомври 2019 г. в Дрезден, Германия, се състоя среща на консорциума Time Machine. В него участват близо 300 организации и научни проекти от почти всички европейски страни. Техният основен интерес е дигитализацията, виртуализацията и социализацията на културно-историческото наследство.

Честване на 160-годишнината от рождението на акад. проф. Александър Теодоров-Балан

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе честване на 160-годишнината от рождението на акад. проф. Александър Теодоров-Балан. Събитието бе организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската академия на науките.

Преподаватели от Факултета по науки за образованието и изкуствата посетиха университет „Онсекиз Март“, Турция

От 20 до 23 октомври 2019 г. проф. д-р Стефан Алтъков, зам.-декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата и ръководител на Катедра „Визуални изкуства“, проф. д. изк. Лаура Димитрова и ас. Явор Грънчаров, преподаватели от същата катедра, посетиха Университета „Онсекиз Март“, Чанаккале, Турция.

Дубравка Угрешич бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, хърватската писателка Дубравка Угрешич бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по славянски филологии.

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова е новият декан на Философския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 18 октомври 2019 г., за декан на Философския факултет беше избрана проф. д.пс.н. Соня Карабельова.

Кандидатурите за декан бяха три: на доц. д-р Георги Вълчев, проф. д.ф.н. Оля Харизанова и проф.д.пс.н. Соня Карабельова.

В Алма матер бе открита изложбата „Здравейте, името ми е Тирана“

В Централното фоайе на Софийския университет бе открита изложбата на стари снимки от столицата на Албания „Здравейте, името ми е Тирана“.

Д-р Стефан Велев от Алма матер изнесе лекция за Антарктида пред ученици в 112 Основно училище

Ученици от 112 Основно училище „Стоян Заимов“ в София имаха възможността да „пътуват“ до Антарктида с помощта на геолога д-р Стефан Велев от Софийския университет, член на Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България) и участник в четири експедиции до Ледения континент.

Ректорът на Софийския университет се кандидатира за втори мандат

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 18 октомври 2019 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурата за поста е една - на проф. дфн Анастас Герджиков. Тя е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

На 20 ноември 2019 г. Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на Софийския университет.

In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна големият български юрист, общественик и дипломат чл.-кор. проф. Александър Янков.

Погребението ще бъде на 20 октомври 2019 г. от 12.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Открита бе изложбата „Разговори“ в Арт галерия на регионална библиотека „Петър Стъпов“ в Търговище

Изложба от проекта „АRTефакти“ бе открита на 15 октомври 2019 г. в камерната галерия на регионална библиотека „Петър Стъпов“ в град Търговище. Експозицията „Разговори“ е общата тема, която обединява двамата участващи художници – Васил Вълев и Бисера Вълева, която е ръководител на проект „АRTефакти“.

Проф. д-р Мадлен Данова беше преизбрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., проф. д-р Мадлен Данова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Това е втори мандат като декан на Факултета.

Кандидатурите за поста бяха две – на проф. д-р Мадлен Данова и на доц. дфн Борис Вунчев. Беше проведено едно гласуване и проф. д-р Мадлен Данова беше избрана с 122 гласа „за“.

В партньорство с Факултета по химия и фармация BASF организира безплатна научна програма за 300 ученици от България

Научната програма BASF Chemgeneration се организира в осем страни от Централна и Южна Европа в партньорство с най-престижните научни и образователни институти в цяла Европа, сред които е Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Атанас Георгиев беше избран за декан на Стопанския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 15 октомври 2019 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 57 делегати за декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В предишния мандат доц. д-р Атанас Георгиев беше заместник-декан по административната и проектната дейност на Стопанския факултет.

„Дългият път на първия български роман – 125 години от отпечатването на първото самостоятелно издание на „Под игото”

Във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Дългият път на първия български роман – 125 години от отпечатването на първото самостоятелно издание на „Под игото”. В изложбените витрини са представени различни издания на романа на български и на чужди езици. Експозицията може да бъде разгледана до 20 ноември 2019 г.

Национален семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“

В Ректората на Софийския университет се провежда национален двудневен семинар на тема „Архиви и история: взаимодействия, перспективи“. Научният форум е организиран от Историческия факултет, Катедра „Архивистика и методика на обучението по история“.

HR Excellence in Research – признание за високи достижения в областта на човешките ресурси в науката в Софийския университет

През октомври 2019 Европейската комисия присъди логото „HR Excellence in Research“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Това е заслужено признание за усилията на Университета да бъде отличен работодател, който съблюдава и прилага принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекс на поведение при подбор на изследователи, приети от Европейската комисия.

Проф. Манфред Петерс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата в Ректората проф. Манфред Петерс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии.

Изкачване на Черни връх по повод 90 години спорт в Алма матер

Във връзка с честването на 90-годишнината на обучението по спорт в Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 12 октомври 2019 г. Департаментът по спорт организира изкачване на връх „Черни връх” за студенти, преподаватели и служители на университета. В събитието участваха над 70 души, които се насладиха на прекрасната природа и доказаха, че спортът е здраве.

Пети международен конгрес по биоразнообразие

В Биологическия факултет на Софийския университет започна Петият международен конгрес по биоразнообразие. Традиционно в научния форум взимат участие изявени учени, студенти и представители на неправителствени организации от Италия, Малта, Швейцария, Франция, България, Русия, Тунис, Алжир, Мароко и други.

Конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“, организирана от Историческия факултет на Софийския университет.

Зографи отвъд границите

В Галерия „Алма матер“ се проведоха поредица от събития, посветени на слабо познати образци от Самоковската и Тревненската иконописна школа и чудотворни Богородични икони от български манастири. Те са организирани от Културния център на Софийския университет“ Св. Климент Охридски” и издателство за православна литература “Омофор”.

IN MEMORIAM

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна проф. д.пс.н. Павел Александров, доайенът на психологията в България.

Погребението ще бъде на 13 октомври 2019 г. на гробищен парк "Св. Архангел Михаил" в Бояна от 13.00 часа.

Проф. д-р Веселина Вълканова е новият декан на Факултета по журналистика и масова комуникация

На общо събрание, проведено на 10 октомври 2019 г., проф. д-р Веселина Вълканова беше избрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация. Кандидатурите за поста бяха две – на проф. д-р Веселина Вълканова и на доц. д-р Вяра Ангелова. Проф. д-р Веселина Вълканова беше избрана на първо гласуване с 33 гласа, доц. д-р Вяра Ангелова получи 12 гласа.

Започна реализацията на проекта за доизграждане на западното крило на сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация

В Залата за електронно аудио-визуално обучение във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе поставено началото на реализацията на проект за доизграждане на западното крило на сградата на факултета. В присъствието на ръководството на факултета, преподаватели и студенти ректорът проф. Анастас Герджиков и управителите на фирмата строител и фирмата, осъществяваща надзор, подписаха акт за продължаване на строителството.

Изложба „Усещането Антарктида”

В Централното фоайе в Ректората бе открита изложбата „Усещането Антарктида”, съставена от творби на ученици от V, VI и VII клас на 96-то средно училище „Лев Николаевич Толстой“. Младите творци и преподавателката им по изобразително изкуство г-жа Ангелина Боянова участват в проект от програмата „ЕКОАНТАР“ на Българския антарктически институт с координатор Гергана Лаптева.

Повече от 3 000 души посетиха Астрономическата обсерватория на Софийския университет в Световния ден на астрономията

Неблагоприятното време във вечерните часове на 5 октомври 2019 г. не попречи на хиляди посетители в Астрономическата обсерватория на Софийския университет "Св. Климент Охридски" да се насладят на разнообразната програма по случай Световния ден на астрономията.

Откриване и пресконференция на проект „Големи данни за интелигентно общество” (GATE)

В Аулата на Софийския университет се състоя официалното откриване на проекта “Големи данни за интелигентно общество” (GATE). Проектът е съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – координатор, Университета Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция. GATE получава 7-годишно финансиране от Европейската комисия по програма Horizon 2020 WIDESPREAD-01-2018-2019 Teaming Phase 2, ще бъде съфинансиран и от страна на българското правителство, както и от индустрията.

Деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. Теодор Седларски и дарителят Илко Минев са носители на Националната награда „Евлогий и Христо Георгиеви“ за 2019 година

На официална церемония, проведена в град Карлово, бяха връчени Националните награди „Евлогий и Христо Георгиеви“ за 2019 година. Националните награди на името на двамата братя – дарители, се присъждат за принос към българското общество в областта на образованието, бизнеса и дарителството и с тях се удостояват български граждани, живеещи в страната или чужбина. Наградата е статуетка, умалено копие на паметника на братя Евлогий и Христо Георгиеви, който се намира в центъра на град Карлово.

Международна научна конференция "Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви"

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда международна научна конференция, посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев (роден на 3 октомври 1819 г. в Карлово) – дарител на Университета и един от най-изявените български филантропи на своето време.

Трети семинар по генетика с международно участие - SGIP 2019 със специална сесия по биохимия и физиология на растенията

В продължение на три дни Биологическият факултет на Софийския университет е домакин на Третия семинар по генетика с международно участие - SGIP 2019 със специална сесия по биохимия и физиология на растенията. Семинарът се посвещава на 150-тата годишнина от основаването на Българската академия на науките и 75-тата годишнина от основаването на Съюза на учените в България.

Специалност „Европеистика“ отбеляза 20-годишния си юбилей

През 2019 г. специалност „Европеистика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества своя 20-годишен юбилей. Официалният празник се състоя в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" заедно с откриването на новата академична година.

Световен ден на Институтите „Конфуций“

На 28 септември 2019 г. Институтът „Конфуций“ към Софийския университет чества за шеста поредна година Световния ден на Институтите „Конфуций“. Този празник се отбелязва по едно и също време във всички Институти „Конфуций“, които са над 500 в цял свят.

Делегация от Европейската комисия се запозна с напредъка по един от иновативните европейски проекти – Център по компетентност “Clean & Circle”

Делегация от Европейската комисия, водена от Виториа Алиата ди Вилафранка, директор на DG REGIO, се запозна в БАН с изпълнението на проекта за изграждане и развитие на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика". Виториа Алиата ди Вилафранка отговаря за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватия, Румъния и Унгария.

Академичната учебна 2019/2020 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше официално открита

Официално бе открита академичната учебна година на най-старото висше училище в България. Академичното тържество се проведе в Аулата на Ректората. Празничният ден продължи с тържествено посрещане на първокурсниците във факултетите на Софийския университет.

Нощ на учените в Софийския университет

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ за пореден път участва в Европейската нощ на учените с богата програма за посетители от всички възрасти. Над 370 града от цяла Европа проведоха паралелно събития, които да приближат науката до хората и със специален акцент върху младите хора. Миналата година събитието е посетено от над 1.5 млн. души на континента.

Изложба на преподаватели от Софийския университет гостува в град Лесковац, Сърбия

В изложбеното пространство на Културния център в гр. Лесковац, Сърбия, бе открита експозицията „Пътни бележки“ на проф. д-р Стефан Алтъков и проф. д-р Лаура Димитрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет.

XI Европейски конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София

В Софийския университет „Св. Климент Охридски започна XI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия SERGS 2019 София. За първи път България е домакин на медицински форум от толкова висок ранг, благодарение на усилията и под егидата на Медицинския университет – Плевен. Конгресът ще се проведе под мотото „Beyond Borders – Отвъд границите“, носещо посланието за „прескачане на границите“ на стандартното мислене, на класическата медицина и конвенционалната хирургия.

Изложба „Ръкописната етнографска сбирка”

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” за първи път показва част от една от най-ценните си колекции в изложбата ”Ръкописната етнографска сбирка”.