Начало / Новини / Конкурси / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2022/2023 г. в следните чуждестранни висши училища:

   

Срок за подаване на документите: 9 септември 2022 г.

 

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
3. Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
4. Люблянски университет, Любляна, Словения;
5. Хумболт университет, Берлин, Федерална Република Германия
6. Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
7. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Документите се подават в срок до 9 септември 2022 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ.26.07.2022 г.)