Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Месец на Франкофонията в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

   

Кандидатури се приемат до 24:00 ч. на 31 март 2021 г.

 

За пореден път Софийският университет „Св. Климент Охридски” като един от членовете на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) - най-голямата световна асоциация на университети, която наброява 1007 висши училища в 119 страни на всички континенти - ще отбележи Международния ден на Франкофонията 20 март с национален конкурс под надслов „Франкофонски кариери“.

Организатор на конкурса е Франкофонският център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България и Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, и в партньорство с компанията „TELUS International Europe“.

Конкурсът „Франкофонски кариери“ е насочен към студентите, обучаващи се по и на френски език в Софийския уениверситет и в другите университети-членове на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България, както и към учениците от 11-ти и 12-ти клас в училищата с преподаване на френски език.

Целта на конкурса е да предостави на студентите и на учениците възможност да опознаят и да развиват ключови умения за личностно и кариерно развитие. За тази цел специалисти „Човешки ресурси“ от TELUS International Europe“ ще предоставят през март на заинтересованите студенти и ученици виртуални работилници, свързани с уменията за включване в пазара на труда. За студентите от Софийския университет и от другите университети тези работилници ще бъдат съчетани с представяне на програмите и стипендиите на AUF, учениците ще опознаят възможностите за университетско обучение по и на френски език у нас.

Участниците в конкурса трябва да представят кратък текст на френски език под формата на мотивационно писмо , като следват модела, представен в работилниците. За студентите той ще бъде под надслов : J’apprends en français pour devenir ... (Уча на френски, за да стана ... ). За учениците: J’apprends le français et je veux devenir ... (Уча френски и искам да стана ... ).

За да участва в конкурса, всеки студент/ученик трябва да изпрати своето мотивационно писмо на ел. адрес : carrieresfrancophones@telusinternational.com.

Кандидатури ще се приемат до 24:00 ч. на 31 март 2021 година.

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Председателството на Групата на посланиците франкофони в България, а наградите за победителите в конкурса ще бъдат връчени на специална церемония.

За допълнителна информация и уточняващи разяснения може да се свържете с г-н Петър Топарев, представител на Университетска агенция на Франкофонията (AUF) България (peter.topareff@auf.org), и с ръководителя на Франкофонския център към Софийския университет проф. д-р Албена Василева-Йорданова (a.vassileva@uni-sofia.bg), както и да разговаряте с двамата, като посетите Франкофонския център на Софийския университет (етаж 4 – Северно крило).