Начало / Новини / Календар / Заключително хибридно събитие на Националната конференция „Към трансформиращо неформално образование в България“

Аула, Ректорат

На 6 ноември 2023 г. Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика ще е домакин на заключителното събитие от календара на ежегодно организираната Национална конференция на неформалното образование. Тази година тя отново се реализира с финансовата подкрепа на Университетски фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в партньорство с голям брой държавни, граждански и частни организации. За форума са регистрирани над 150 участници, сред които представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Съюза на българските учители, УНИЦЕФ, БЧК, Столична община, ЦРЧР и др.

През 2023 г. форумът е на тема „Към трансформиращо неформално образование в България“. Акцент на събитието са петте панелни дискусии, адресиращи ключови приоритети на алтернативните и подкрепящите образователни дейности и услуги за всички възрасти. В програмата на форума резултати от свой тематичен изследователски проект, посветен на ролята на българските читалища, ще споделят проф. Пенка Цонева и нейните студенти от специалност Неформално образование Дария Ковачева и Боряна Пенчева.

Програмата на Конференцията през 2023 г. се реализира като целогодишен календар от регионални и институционални събития и форуми в цялата страна. В него се включиха активно международните младежки центрове и центровете за подкрепа на личностното развитие в редица общини, общински и частни училища и образователни центрове, граждански организации и инициативни групи, и др.

Актуална програма и логистична информация за събитието: https://ciino2021.blogspot.com/ .

ZOOM достъп за хибридно участие в събитието: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdumvrDIuGNdC3VhJcvS-5Pmb5ImKmBs3

Годишен календар на Националната конференция: https://www.canva.com/design/DAFsJlY8eHY/9KWZATqQ3XTviR60jaVO7A/view