Начало / Новини / Календар / Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност "Немска филология" в СУ и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов

Централно фоайе, Ректорат

На 10 октомври 2023 г. от 10:00 ч. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет ще бъде открита изложба, посветена на 100-годишнината от създаването на специалност "Немска филология" в Софийския университет и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов. Изложбата е организирана от катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии със съдействието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

Изложбата е фокусирана тематично върху важни етапи от миналото и настоящето на специалността "Немска филология".

Първата част е посветена на основателя на катедрата по германска филология (днес катедра „Германистика и скандинавистика“) проф. д-р Константин Гълъбов (1892–1980), който ръководи катедрата в първите 35 години от нейното съществуване: в периода от нейното основаване през 1923 г. до 1958 г. Проследяват се основните моменти от неговата професионална кариера и реализация, които дават ясна представа за неговия принос към развитието и утвърждаването на катедрата и специалността Немска филология в Софийския университет.

Втората част на изложбата представя в образи и думи основни акценти от по-съвременните етапи от историята на катедрата. Отделено е внимание не само на дейността на преподавателския състав, но и на важното място на студентите германисти в живота на катедрата.

Изложбата може да бъде разгледана от 9 до 15 октомври 2023 г.

1(003)