Начало / Новини / Календар / “В Царството на самодивите” по Иван Вазов

Театър - лаборатория "Алма Алтер"

Босите крака потъват в тревата. Луната тежко мълчи.Те вървят бавно през живота на хората. А те, хората, заплитат и разплитат хорските работи. Бухал буха. Хоро се вие. Краката играят. Косите падат. Горските макове цъфтят. А хората все така недоумяват.Кой ги зове, защо ги зове? Кой е бил тук? Къде са те? Къде ще бъдат?В царството на самодивите, един спектакъл за преплетения човешки свят с този на самодивите, светът на гората със света на селото, светът на тишината и глъчката, светът на обяснимото и непонятното, светът на думите и песните, светът на босите крака, които стъпват в росната трева, на мълчаливата луна, която единствено може да издаде самодивската тайна. Ако я чуете, пазете я. Един спектакъл по поемата “В царството на самодивите” на Иван Вазов. Елате да видите едно различно лице на Вазов, да се запознаете с неговото магическо, сюрреалистично, високо поетично творчество. Режисьор: Николай ГеоргиевКомпозитор: Константин КучевПроектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура".

Вход : Свободен (запетайка на лявата ръка)

 

_В царството на самодивите_