Начало / Новини / Календар / Смесена интензивна програма „Насърчаване на междуезиковото разбиране в сферата на висшето образование“

Ректорат

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ организира Смесена интензивна програма в рамките на Програма Еразъм+ на тема „Насърчаване на междуезиковото разбиране в сферата на висшето образование“. В програмата ще вземат участие студенти, преподаватели и служители от 6 европейски партньорски университета от Франция, Литва, Словакия и Германия. Програмата включва виртуален компонент и краткосрочна физическа мобилност, която ще се проведе на място в Софийски университет в периода от 21-ви до 25-ти ноември 2023 г. Планираното едноседмично обучение ще включва лекции, езикови работилници, работа с казуси, теренни проучвания и работа в екипи. Целите на Смесената интензивна програма са да се подобрят уменията на участниците за многоезичието и междуезиковото разбиране; да се запознаят участниците с лингвистични и паралингвистични инструменти, необходими за разбиране на значението на кратки текстове на български език и как да пренасят този опит за разбиране на други по-малко разпространени езици с помощта на английски или френски език; да се създадат условия и среда за дискусия относно значимостта на многоезичието и междуезиковото разбиране в личен, професионален и академичен контекст, както и да се насърчи междукултурната комуникация и взаимното разбирателство. Обучението ще бъде открито с лекция на проф. Георги Жечев от Факултета по класически и нови филологии към СУ на тема “Francophonie et plurilinguisme dans le système éducatif bulgare” (“Франкофония и плурилингвизъм в българската образователна система”).