Начало / Новини / Календар / Славянска филология: алумни клуб и професионална реализация на абсолвентите

Конферентна зала, Ректорат

На 2 ноември 2023 г. от 10:30 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе кръгла маса в рамките на проекта „Славянска филология: създаване на алумни клуб и изследване на професионалната реализация на завършилите в периода 2017–2022 г.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Софийски университет.

По време на кръглата маса ще бъде представен създаденият сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“. Членовете на екипа ще коментират ползите и перспективите от алумни общността, както и професионалната реализация на славистите въз основа на събраната информация за периода 2017–2022 г. След това се предвижда дискусия с преподаватели от катедрите по славянски литератури и славянско езикознание, които ще обсъдят възможностите и предизвикателствата при реализирането на кадрите на специалността.