Начало / Новини / Календар / Шестнадесети международни славистични четения „Памет и история“ в славянските езици и литератури"

Международните славистични четения са научна конференция, която Факултетът по славянски филологии организира традиционно през година, а през 2024 г. шестнадесетото издание ще се проведе на 30 и 31 май. В програмата ще се включат 115 участници от водещите университети у нас, както и изследователи и преподаватели в престижни университетски и изследователски центрове в Полша, Словакия, Унгария, Германия, Украйна, Чехия, Сърбия и Хърватия. Темата през 2024 г. – „Памет и история в славянските езици и литератури“, провокира интереса на участниците преди всичко към промените в схващането за колективната памет в културната история на Централна и Източна Европа от 19 и 20 в. Всяко ново издание на Славистичните четения привлича вниманието с нелекото предизвикателство пред участниците и слушателите да преосмислят как специфично регионалното (националното) надскача своята регионална значимост в общуването с европейското културно наследство.

Програма