Начало / Новини / Календар / Семинар - Практическо приложение на учебното съдържание

Заседателна зала 2, Ректорат

На 12 декември 2022 г. от 9.30 ч. в Заседателна зала 2 в Ректората ще се проведе семинар - Практическо приложение на учебното съдържание. Създаване на информационни ресурси за „Българска енциклопедия” - IV.

Ще бъдат представени резултати от работата на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“.

ПОКАНА (003)