Начало / Новини / Календар / Семинар на тема "Новото европейско медийно законодателство“

Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. „Московска“ 49

На 23 ноември 2023 г. от 18:00 часа в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Катедра „Радио и телевизия“ организира семинар на тема "Новото европейско медийно законодателство“.

В събитието ще участват проф. д. п. н. Нели Огнянова - експерт по медийно право, регулация и саморегулация, преподавател във Философския факултет и във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“; гл. ас. д-р Мария Юрукова - преподавател в Катедра „Европеистика“ на Философския факултет при СУ „Св. Климент Охридки; ас. Диляна Кирковска - преподавател в Катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира в рамките на Публичния семинар на Катедра „Радио и телевизия“.

1