Начало / Новини / Календар / Семинар на тема „Интелектуалната собственост – ключът към успешния бизнес“

Заседателна зала 2, Ректорат

Хъбът за интелектуална собственост и технологичен трансфер към Софийския университет, съвместно с Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), организират семинар на тема „Интелектуалната собственост – ключът към успешния бизнес“. Целта на обучението, е да предостави знания по ключови въпроси, свързани със закрилата на интелектуалната собственост, както и да осигури теоретични и практически умения, свързани с управлението на интелектуалната собственост и прякото ѝ взаимодействие с научната дейност и бизнеса. Програмата е специално разработена за представителите на академичната общност, чиято дейност е свързана с управлението на интелектуалната собственост в университетите и изследователските организации, изследователите, младите учени и студентите.

Обучението ще се проведе на 31 октомври 2023 година, от 9:00 до 13:00 часа, в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,в зала 2, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Моля да регистрирате Вашето участие на e-mail: IPHub@feb.uni-sofia.bg , в срок до 30 октомври 2023.

2000

Програма