Начало / Новини / Календар / Публична лекция по информационно право

292-ра аудитория, Ректорат

На 2 декември 2022 г. в 292-ра аудитория в Ректората проф. д-р Ирина Цакова ще изнесе публична лекция по информационно право. Темата е: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ. Тенденции, възможности и ограничения. Подход, основан на риска.

Целта на публичната лекция е да представи актуалната тема за изкуствения интелект от гледна точка на правото на информационното общество.

Ирина Цакова е доктор по „Теория на държавата и правото“ от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, професор по Информационно право в Международно висше бизнес училище.

Учредител и правен експерт в „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и ръководител на Център за цифрови права. Автор на множество монографии, статии и учебници в областта на правното регулиране на виртуалното пространство и цифровите технологии.

Public Lecture Infolaw 11.2022@1.5x