Начало / Новини / Календар / Научен семинар "Виртуална роботика"

Заседателна зала, Факултет по математика и информатика

На 9 ноември 2023 г., четвъртък от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе първият научен семинар по проект AI-BEST на тема "Виртуална роботика" с лектор проф. д-р Павел Бойчев ( https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Boytchev ). Поканени са всички заинтересовани.

Представянето ще започне с кратко обсъждане на проблемите със софтуерното реализиране на анимация и как се разрешават в курсовете във ФМИ. Основната част на презентацията ще бъде относно библиотека за виртуални роботи. Работата по нея е инициирана в резултат от Меморандума за сътрудничество между ФМИ/СУ и Университета в Аизу, Япония. Ще бъде показана архитектурата на библиотеката и нейните възможности за създаване и манипулиране на виртуални роботи. Представянето ще премине в представление с демонстрация на разнообразни примери от прости роботи и модели на човешка ръка до автоматично поведение на според данни от виртуални сензори и използване на шлемове за виртуална реалност. В заключение ще бъде оповестено възможност за включване в проекта на преподаватели и студенти с интереси в използването на ИИ за анализ на движения.

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.