Начало / Новини / Календар / Национална научна конференция с международно участие „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки”

Ректорат

По повод 40-годишнината от създаването на специалност „Индология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на 16, 17 и 18 октомври 2023 г. в Ректората на СУ ще се състои национална конференция под наслов „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки“, включваща богато международно участие с гости от Австрия, Белгия, Индия, Норвегия, Полша, Русия, Унгария, Хърватия, както и възпитаници на специалността, преподаващи в университети в Германия, Канада и САЩ, и др. Почетен гост участник на форума е именитият норвежки изследовател в областта на религиите и философските системи на Индия проф. Кнут Якобсен от Бергенския университет.

Конференцията ще представи най-актуалните постижения на български индолози и учени от други области на хуманитаристиката и изкуствата в полето на академичното изследване и изучаване на индийската култура, а също и приноса на специалността за разширяването на знанието за Индия в България и за подготовката на редица успешно реализирали се у нас и по света български кадри, специалисти по Индия. Тя ще е и платформа за обмен на идеи в по-широкия ракурс на изтоковедското познание и на диалога между Изтока и Запада в контекста на глобализацията. Ще бъде проведена хибридно – с присъствено и онлайн участие, с работни езици – български и английски. Като част от форума са предвидени и три публични лекции на гостуващи за конференцията учени.

Откриването е в 9:00 ч. на 16 октомври 2023 г. в Аулата на Ректората на Софийския университет.

Онлайн на: https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09

Линк към програмата на конференцията:

https://drive.google.com/file/d/12Vjjjt6k0tbTCoJWQvPJ-b68UmHLllN6/view?usp=share_link

конфИндология2023анонс образ